Ystadegau Diogelwch ar y Ffyrdd

Caiff yr ystadegau ynghylch anafiadau ffyrdd i Gymru eu casglu at ei gilydd gan Heddluoedd Cymru. Maent yn trosglwyddo’r data at Lywodraeth Cymru ac yna mae Llywodraeth Cymru’n llunio adroddiad. Heddlu Gwent sy’n darparu’r ystadegau ar gyfer Torfaen ac Awdurdodau Lleol eraill yn y rhanbarth.

Fel arfer, caiff adroddiadau ystadegol ar gyfer pob blwyddyn galendr eu rhyddhau tua 6 mis yn ddiweddarach. Mae angen y cyfnod hwn o amser er mwyn i heddluoedd y Deyrnas Unedig goladu’r data a’i ddilysu a dweud wrth Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig amdano (mae hyn hefyd yn berthnasol i’r Alban a Gogledd Iwerddon).

Diwygiwyd Diwethaf: 03/08/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig