Camerâu Diogelwch

Caiff y camerâu diogelwch ar yr holl ffyrdd sydd wedi’u mabwysiadu yng Nghymru eu rheoli gan 'Gan Bwyll', sef Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru. Ar wefan Gan Bwyll cewch wybodaeth gynhwysfawr ar yr holl faterion sy’n ymwneud â chamerâu diogelwch a’r defnydd ohonynt.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig