Pass Plus Cymru

Fersiwn uwch o’r cwrs Pass Plus safonol yw Pass Plus Cymru a chaiff ei gefnogi gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau.

Mae’n gwrs gyrru uwch, byr, a arweinir gan arbenigwyr ac mae wedi’i gynllunio i ddatblygu technegau, cynyddu ymwybyddiaeth ac ehangu profiadau.

Mae ar gael i bobl ifanc yng Nghymru am £20 gan fod Llywodraeth Cymru’n talu am y gweddill trwy gyllid grant i’r awdurdodau lleol.

Byddwch yn canolbwyntio ar:

  • Ddechrau gyrru ar y draffordd
  • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
  • Teithio gyda’r hwyr
  • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
  • Gyrru ar heolydd cefn gwlad
  • Meddwl ymlaen

Sut fyddwch chi’n elwa ohono?

  • Gwell sgiliau gyrru
  • Gwell siawns o dalu llai am eich yswiriant
  • Llai o siawns o gael gwrthdrawiad neu o anafu’ch hun, ffrindiau ac eraill

Rhowch glic ar www.dragondriver.com neu ffoniwch 0845 050 4255 i drefnu’ch lle ar gwrs.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig