Cyngor ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd i Rieni

Mae diogelwch ar y ffyrdd yn sgil sy’n hanfodol ar unrhyw oed, ond mae plant yn gallu bod yn agored iawn i niwed ar ein ffyrdd. Yn aml, addysgir diogelwch ar y ffyrdd mewn ysgolion a gall hefyd gael ei addysgu gan rieni yn y cartref a thrwy ddangos esiampl dda pan fyddwch chi’n teithio gyda’ch plant, boed yn gerdded, beicio neu yrru.

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar rai o’r cynlluniau a mentrau Diogelwch ar y Ffyrdd sydd ar waith yn Nhorfaen ar hyn o bryd. Mae gan Swyddfa Diogelwch ar y Ffyrdd Torfaen gyhoeddiadau rhad ac am ddim sydd wedi’u dylunio’n benodol i helpu rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr i addysgu sgiliau diogelwch ar y ffyrdd i blant o bob oed.

Rydym hefyd yn argymell gwefan THINK (ymhlith eraill). Ar wefan THINK mae yna gyngor ac adnoddau sydd wedi’u grwpio’n unigol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar (dan 5 oed) a chyfnodau allweddol 1 i 4.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig