Cyngor ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd i Yrwyr Beiciau Modur

Gyrwyr beiciau modur yw’r grŵp uchaf ei risg ar y ffyrdd, ond mae beiciau modur a sgwteri yn ffordd effeithlon a fforddiadwy o deithio i lawer o bobl ac maent yn rhan hanfodol o’r sin drafnidiaeth yn y Deyrnas Unedig

Mae grwpiau defnyddwyr yn amrywio o’r rheiny sy’n teithio i weithio yn y trefi ar feiciau pŵer isel, i ddefnyddwyr hamdden sy’n defnyddio beiciau modur mwy pwerus ar heolydd gwledig, a phawb rhwng y ddau begwn yma.

Yn gyfreithiol, mae angen i’r rheiny sy’n dechrau gyrru beiciau modur gael Hyfforddiant Sylfaenol Gorfodol (y CBT) cyn gyrru beiciau modur ar y ffordd heb oruchwyliaeth. Hyd yn oed ar y cam cynnar hwn, mae yna hyfforddiant ychwanegol ar gael ar gais gan eich darparwr CBT er mwyn i chi wella’ch sgiliau fel gyrrwr newydd.

Rydym yn annog y rheiny sydd â thrwydded lawn i yrru beiciau modur i ddatblygu eu sgiliau a’u technegau gyrru amddiffynnol ymhellach, trwy ddilyn cyrsiau sydd ar gael ar ôl llwyddo yn y prawf a/neu weithdai sy’n cwmpasu asesiad a/neu hyfforddiant. Yr un mwyaf adnabyddus yw’r cynllun BikeSafe cenedlaethol sy’n cynnwys gweithdai Bridging the Gap. Mae’r cynlluniau hyn, a chynlluniau tebyg, wedi profi’n fuddiol i yrwyr beiciau modur ar bob lefel a phrofiad.

Yn ychwanegol at y cynlluniau atal uchod, mae cyrsiau eraill, er enghraifft Cardiau CRASH ar gael yng Nghymru i helpu gyrwyr beiciau modur sydd wedi cael gwrthdrawiad.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig