Cyngor ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd i Yrwyr

Mae’r "5 Angheuol" yn ymgyrch ar draws Cymru gyfan sy’n targedu pob gyrrwr, waeth beth yw ei oed. Dyma negeseuon yr ymgyrch “5 Angheuol”:

  • Peidiwch ag Yfed/Cymryd Cyffuriau a Gyrru
  • Lleihewch eich Cyflymder
  • Peidiwch â gyrru’n ddiofal
  • Gwisgwch eich Gwregys
  • Diffoddwch eich ffôn symudol

Gallwch lawrlwytho copi o’r daflen 5 Angheuol yma, neu gallwch gysylltu â’r swyddfa diogelwch ar y ffyrdd i gael copi print.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig