Cyngor ar Ddiogelwch ar y Ffyrdd i Feicwyr

Mae beicio’n dod yn fwy a mwy poblogaidd. Mae gan feicwyr bob hawl i ddefnyddio’r ffordd ond, fel grŵp sy’n agored i niwed, , dylai beicwyr gymryd camau synhwyrol i’w cadw’u hunain yn ddiogel wrth rannu’r ffordd gyda cherbydau modur. Dylai beicwyr fod yn gyfarwydd â’r adran yn Rheolau’r Ffordd Fawr sy’n ymwneud â beicio. Cynghorir modurwyr i edrych ddwywaith bob tro i sicrhau nad oes beicwyr a cherddwyr yn dod, defnyddio’u goleuadau i ddangos beth maent yn bwriadu ei wneud a rhoi digon o le i feicwyr.

Mae gan Dorfaen sawl llwybr ‘beicio’ oddi ar y ffordd nad yw cerbydau’n cael eu defnyddio e.e. ar hyd llwybr tynnu’r gamlas. Mae’r rhain yn llwybrau sy’n cael eu rhannu a dylai beicwyr ystyried defnyddwyr eraill a chadw at God Ymddygiad Beicio Torfaen pan fyddan nhw’n cwrdd â cherddwyr, defnyddwyr sgwteri symudedd ayb.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig