Llwybrau a Chynlluniau Teithio Llesol

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn ceisio annog mwy o bobl yng Nghymru i gerdded ac i seiclo’n amlach ar gyfer siwrneiau bob-dydd byrrach. Mae rhan o’r cylch gwaith hwnnw’n cynnwys adeiladu llwybrau cerdded a beicio newydd, ac mae llawer ohonynt yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Y dyhead yw gwella’r seilwaith ar draws y wlad, gyda phwyslais penodol ar gerdded a beicio, fel math o gludiant, gan gysylltu’r mannau lle mae pobl yn byw gyda’u cyrchfan.

Mae yna orgyffwrdd sylweddol rhwng Llwybrau Cerdded a Beicio Teithio Llesol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. 

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Priffyrdd a Thraffig

E-bost: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig