Adnoddau Diogelwch ar y Ffordd - Blwyddyn 6 yn Symud i'r Ysgol Uwchradd

Mae’r newid i ddisgyblion sy’n symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd yn gallu bod yn anodd. Mae’n fwy anodd eleni gan nad yw plant blwyddyn 6 wedi gallu mynychu diwrnodau trosglwyddo, noson agored etc. i ddysgu am eu hysgol newydd.

Yn ystod tymor yr haf byddai disgyblion blwyddyn 6 fel arfer wedi derbyn ymweliad gan Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd Torfaen. Mae’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gwers i’w cael i feddwl am sut i wneud yn siŵr eu bod yn aros mor ddiogel â phosibl ar eu siwrnai i’r ysgol uwchradd ac yn ôl a dechrau cynllunio ar gyfer hynny. Gan nad yw’r sesiynau yma wedi gallu digwydd eleni, mae’r wybodaeth wedi cael ei osod ar ffurf Cyflwyniad PowerPoint a Llyfryn Gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho.  Mae’n bwysig cynllunio a sicrhau fod gan blant y sgiliau a’r wybodaeth y mae eu hangen arnyn nhw i aros yn ddiogel ar y ffordd, yn enwedig  gan fod nifer wedi colli’r cyfle i ymarfer y sgiliau yma dros y misoedd diwethaf. Hefyd, efallai bydd o gymorth i weld a oes gan yr ysgol unrhyw fesurau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer mis Medi a allai effeithio ar siwrnai plant i’r ysgol ac yn ôl neu ar fynediad i’r adeilad.

Diwygiwyd Diwethaf: 17/07/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Highways & Traffic

Email: highways.transportation@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig