Cynllunio Siwrneiau

Am y wybodaeth ddiweddaraf fysiau cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 200 22 33, neu ewch i wefan Traveline Cymru. Fel arall, gallwch lawrlwytho copïau o amserlenni lleol o ardal Gwasanaethau Bws  o'r safle.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch trên National Rail Enquiries ar 08457 48 49 50, neu ewch i wefan National Rail. Alternatively visit the Trainline website.

For the latest train information contact National Rail Enquiries on 08457 48 49 50, or visit the  website.

Traffig Cymru

Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru. 

Mae gan Lywodraeth Cymru dwy Ganolfan rheoli traffig; un yn y De ar hyd yr M4, ac un yn y Gogledd ar hyd yr A55. Trwy'r ystafelloedd rheoli hyn, gall y Cynulliad reoli'r cefnffyrdd a thraffyrdd yng Nghymru drwy ddefnyddio teledu cylch cyfyng ac arwyddion electronig.

Traffig Cymru yn cael gwybodaeth gan y canolfannau rheoli traffig ar gyflwr rhwydwaith ffyrdd Llywodraeth Cymru ar sail 24/7. Traffig Cymru yn gwneud y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd a'r cyfryngau i helpu rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau neu ddigwyddiadau a all achosi problemau ar gyfer taith ar ein ffyrdd.

Am mwy o gwybodaeth ewch i wefan Traffic Wales.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/07/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Tel: 01495 762200

Email: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig