Amserau bysiau ar eich ffôn symudol

Mynd allan ac o gwympas

Yn ogystal â chysylltu â Traveline Cymru dros y ffôn neu ar y rhyngrwyd,nawr gallwch gael amserau bysiau ar eich ffôn symudol drwy ein ceisiadau am ddim ar gyfer iPhone a Android, Traveline NextBuses a Traveline.txt.

Apps rhad ac am ddim i'ch cadw chi'n symudol!

Traveline Cymru apps DWYIEITHOG ac AM DDIM ar gyfer iPhone a Android ac yn galluogi defnyddwyr i ddod o hyd i wybodaeth gludiant cyhoeddus ar gyfer Cymru gyfan mewn un lle.

 • Cynlluniwch eich taith o A i B
 • Gwiriwch rhybuddion teithio
 • Dod o hyd i'ch arhosfan bws ar fap, ac arbed unrhyw rai sy'n eu defnyddio'n rheolaidd
 • Chwilio am Gludiant Cymunedol neu wybodaeth Parcio a Theithio

Am fwy o wybodaeth, neu i lawrlwytho'r app ymweliad y   App Store neu Android Market .

NextBuses.mobi

Gallwch hefyd ddefnyddio eich safle ar y rhyngrwyd symudol i ddod o hyd i amserau bysiau ar gyfer eich arhosfan bws drwy ddefnyddio'r gwasanaeth Traveline Nesaf bws.

Cam 1

Ewch i http://nextbuses.mobi ar eich porwr gwe symudol (i dderbyn llyfrnod ar gyfer y gwasanaeth hwn, tecstiwch 'traveline' i 84268).

Cam 2

Yna gallwch ddod o hyd i'ch safle bws tair ffordd:

 • Teipiwch enw stryd, rhoi'r gorau i enw neu god post llawn a chwilio wasg. Gallwch fireinio chwiliad trwy nodi tref neu ardal.
 • Cliciwch ar arhosfan weld yn ddiweddar (os ydych wedi defnyddio'r safle cyn).
 • Gweld arosfannau gerllaw (dim ond os oes gennych fersiwn lleoliad-ymwybodol).

Cam 3

Dewiswch enw arhosfan o'r canlyniadau.

Bydd y safle yn dangos yr ychydig ymadawiadau nesaf o'r arhosfan dethol. Dangosir gwybodaeth fyw lle mae amseroedd sydd ar gael, a drefnwyd fel arall yn cael eu rhoi.

Mae'r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim ar wahân i unrhyw daliadau ddata arferol a godir gan eich gweithredwr ffôn symudol (cysylltwch â'ch gweithredwr am fanylion).

Traveline.txt

Trwy ddefnyddio Traveline.text gallwch gael amserau bysiau hanfon yn syth i'ch ffôn symudol drwy neges destun. Dyma sut!

Cam 1

Mae dros 21,000 o arosfannau bysiau yng Nghymru- mae gan bob un god 7 llythyr unigryw. I gael gwybod beth yw eich cod arhosfan bws yw:

 • Edrychwch ar y safle bws - y wybodaeth rydych ei hangen bydd ar bob safle bws yng Nghymru
 • Ewch i wefan Traveline Cymru ar www.traveline-cymru.info a chlicio ar 'Dewch o hyd i'ch Bus Stop'
 • Ffoniwch Traveline Cymru ar 0300 200 2233 (cyfradd leol)

Cam 2

Anfonwch y cod arhosfan bws fel neges destun i rif testun traveline 84268 (codir eich tariff arferol). Mae eich ateb yn rhad ac am ddim!

Os ydych am gael ateb yn Gymraeg ychwanegwch ofod yna'r llythyren C hyd at ddiwedd y cod arhosfan bws.

I ddychwelyd i'r Saesneg ychwanegwch ofod yna'r llythyren E at ddiwedd y cod arhosfan bws.

Cam 3

Byddwch wedyn yn derbyn ateb rhad ac am ddim drwy neges destun o fewn 30 eiliad yn dangos:

 • Yr amseroedd o hyd i'r tri bws nesaf i gyrraedd y safle penodol
 • Mae'r rhif gwasanaeth pob bws
 • Mae'r cyrchfan pob bws

Lle bydd gwybodaeth amser real ar gael yn cael ei roi, fel eich bod yn gwybod yn union pan fydd eich bws nesaf i fod i gyrraedd!

Peidiwch ag anghofio i gadw'r cod arhosfan bws ar gyfer y tro nesaf!

Diwygiwyd Diwethaf: 18/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Traveline Cymru

Ffôn: 0300 200 2233

Nôl i’r Brig