Camddefnyddio'r Bathodyn Glas

Mae bathodynnau glas yn eiddo'r cyngor lleol a gallwn eu diddymu os cânt eu camddefnyddio. 

Dylai bathodynnau ond cael eu defnyddio er lles deiliad y bathodyn. Mae'n drosedd caniatáu i bobl eraill ei ddefnyddio. Rhaid defnyddio bathodynnau yn unol â rheolau'r cynllun. 

Os credwch fod bathodyn glas a gyhoeddwyd gan y Cyngor hwn yn cael ei gamddefnyddio, gallwch adrodd y mater hwn trwy ffonio ni ar 01495 762200 neu drwy lenwi'r Ffurflen Adrodd am Gamddefnyddio Bathodyn Glas.

Byddai o gymorth i ni pe gallech gael cymaint o fanylion â phosibl am y bathodyn, gan gynnwys yr enw, rhif y bathodyn, dyddiad dod i ben. Bydd hyn yn ein galluogi i ymchwilio a chymryd y camau priodol. 

Diwygiwyd Diwethaf: 14/02/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig