Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen

Mabwysiadodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen ym mis Mehefin 2013. Mae'r Strategaeth yn darparu fframwaith ar gyfer gweithgareddau datblygu economaidd ac adfywio ar draws Torfaen. Mae'r Strategaeth yn adeiladu ar Strategaeth Adfywio Torfaen a oedd yn ei le o 2004. Cynhaliwyd gwaith ymgynghori helaeth fel rhan o ddatblygiad y ddwy strategaeth.

Nod Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen yw gweithio gydag ystod o rhanddeiliaid ar draws pob sector i:

  • Darparu amgylchedd entrepreneuraidd sy'n cyfleu twf busnes
  • Cyflwyno dyffryn "digidol"
  • Cefnogi hyfforddiant i arfogi ein gweithlu
  • Darparu gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ac sy'n ymateb i anghenion y gymdeithas wybodaeth
  • Cyflwyno technoleg i ddarparu Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Darparu cefnogaeth i seilwaith sy'n cefnogi ac yn galluogi cynhwysiant, arloesi a gwella gwasanaethau'n effeithiol
  • Sicrhau bod asedau ffisegol ac isadeiledd yn gwella'r amgylchedd a gwella cyfleoedd datblygu economaidd

Mae copi o Strategaeth Economi a Mentergarwch Torfaen ar gael i'w lawr lwytho.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Adfywio

Ffôn: 01633 648034

Nôl i’r Brig