Ardal gemau aml-ddefnydd wedi'i fandaleiddio eto

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2 Medi 2022

Mae fandaliaid wedi difrodi cae chwaraeon pob tywydd ac ardal gemau am yr ail dro mewn llai na blwyddyn. 

Mae tanau wedi llosgi rhannau o’r cae a thynnwyd ffensys i lawr ym Mharc Sunnybank, yn Griffithstown, dros benwythnos gŵyl banc mis Awst.

Dyma’r ail waith i’r cyfleusterau gael eu fandaleiddio ers iddynt gael eu hailwampio ym mis Medi y llynedd, am gost o 17K. 

Ym mis Rhagfyr, cafodd llinellau duon a graffiti aflednais eu peintio ar yr AstroTurf.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd: “Mae wastad yn drist clywed am fandaliaeth yn ein parciau.

“Nid yw’n flwyddyn hyd yn oed ers pan gafodd y cae yma ei ailwampio, a nawr rhaid canfod arian i drwsio a glanhau’r ardal o ddarnau o bren a sbwriel.

“Rydym yn annog unrhyw un sy’n gwybod rhywbeth am y fandaliaeth ddifeddwl yma gysylltu gyda’r cyngor neu'r Heddlu "

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y fandaliaeth, ffoniwch y Cyngor ar 01495 762200 neu cysylltu â Heddlu Gwent Police.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 02/09/2022 Nôl i’r Brig