Caffi Trwsio Torfaen yn agor

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Mae gan drigolion ddewis arall nawr yn hytrach na thaflu eitemau bach pan fyddant yn torri, diolch i siop drwsio newydd.

Agorwyd Caffi Trwsio Torfaen, a redir gan Gyngor Torfaen ac Ymddiriedolaeth Elusennol Wastesavers, yn swyddogol ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yr wythnos ddiwethaf fel rhan o Wythnos Ailgylchu.

Bydd y caffi yn rhedeg yn wythnosol, ar ddydd Mercher a dydd Iau, rhwng 9.30am a 12.30am, lle gall pobl fynd ag eitemau i gael cyngor ar eu trwsio.  

Gellir mynd ag eitemau bach fel tegelli, tostwyr a sugnwyr llwch bach i’r siop i gael diagnosis a thrwsio ar y safle os yw’n rhywbeth syml.

Gobeithir y bydd y caffi yn lleihau faint o eitemau trydanol bach sy’n mynd i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ i gael eu gwaredu.

Mae’r cyngor yn anelu at ailgylchu 70 y cant o’r holl wastraff erbyn 2024.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd: “Rydym wrth ein boddau yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Elusennol Wastesavers i gynnig y gwasanaeth hwn i drigolion.

“Dylid bob amser ceisio trwsio ac ailddefnyddio eitemau cyn eu hailgylchu neu eu hanfon i’w llosgi, felly rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn manteision ar y cynnig yma.

“Bydd y caffi ond yn gallu edrych ar eitemau bach, a’r rheol gyffredinol yw – os yw’n rhy fawr i’w gario, ni fedrent ei drwsio.”

Dywedodd Alun Harris, Ymddiriedolaeth Elusennol Wastesavers: “Mae trwsio ac ailddefnyddio yn ffactor gynyddol yn nod Cymru i fod yn sero net erbyn 2030, a bydd Caffis Trwsio yn rhan annatod o hyn yn y blynyddoedd i ddod.

“Bydd y rhain yn gyfleusterau gwych i aelwydydd i drwsio eitemau y byddent fel arall yn eu taflu allan.

“Mae Wastesavers yn ddiolchgar iawn i fod yn rhedeg Caffi Trwsio Pont-y-pŵl mewn partneriaeth â Chyngor Torfaen.”

Mae Caffi Trwsio Pont-y-pŵl yn ymuno â rhwydwaith o gaffis trwsio sy’n dod dan enw Caffi Trwsio Cymru. I gael gwybod mwy, ewch i https://repaircafewales.org/

Diwygiwyd Diwethaf: 28/10/2022 Nôl i’r Brig