Cyngor y falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Menhywod

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Mae heddiw’n Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod, a’r thema eleni yw #TorriTuedd, gan ddychmygu byd sy’n ryweddol gydradd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn falch o gyflogi dros 2,000 o fenywod, 73 o’r gweithlu.

P’un ai yw’n fwriadol neu heb yn wybod, mae tueddiad yn ei gwneud yn anodd i fenywod symud ymlaen.  Dyw gwybod bod rhagfarn yn bodoli ddim yn ddigon, mae angen gweithredu i  wastatáu’r maes.

Dychmygwch fyd sy’n ryweddol-gydradd. Byd sy’n rhydd o ragfarn stereoteipiau a gwahaniaethu.  Byd sy’n amrywiol, yn deg ac yn gynhwysol. Byd ble mae gwerth yn cael ei roi ar wahaniaeth ac mae’n cael ei ddathlu. Gyda’n gilydd, gallwn yrru cydraddoldeb menywod. Gyda’n gilydd gallwn #Dorri’rDuedd.

Dysgwch fwy am Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod yma https://www.internationalwomensday.com/

Diwygiwyd Diwethaf: 08/03/2022 Nôl i’r Brig