Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24 Mehefin 2022
football festival

Mae bron i 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen wedi cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed i ferched yn unig yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos yma.

Nod yr ŵyl chwech bob ochr oedd cynyddu cyfranogiad merched yn y sbort, gan roi cyfle iddyn nhw roi cynnig arni mewn amgylchedd diogel, anghystadleuol.

Gyda’r clybiau lleol Llanyrafon AFC a Coed Eva AFC yn bresennol, roedd y diwrnod yn gyfle i’r sawl nad oes ganddynt gysylltiad gyda chlybiau pêl-droed lleol i gofrestru.

Mwynhaodd disgybl Blwyddyn 6 Cadence Williams, o Ysgol Gynradd Blenheim ei diwrnod yn y stadiwm, gan ddweud: “Mae wedi bod yn hwyl mawr chwarae gemau yn erbyn ysgolion eraill ac mae wedi gwneud i mi feddwl am ymuno â chlwb.”

Trefnwyd yr ŵyl gan y Sir yn y Gymuned, Academi Geltaidd Cwmbrân, Game On ac arweinwyr chwaraeon lleol.

Meddai Swyddog Datblygu Chwaraeon a threfnydd y digwyddiad, Jacob Guy: “Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o ferched yn mwynhau pêl-droed fel rhan o’r ŵyl.

“Mae pêl-droed yn sbort gwych i blant o bob oedran ac maent yn cael cyfle i feithrin cyfeillgarwch a datblygu sgiliau newydd ar y ffordd.

“Rydym yn gobeithio bod y cyffro o amgylch tîm Cymru yn mynd i Gwpan y Byd yn Qatar eleni yn ysbrydoli mwy o blant i ymuno yn y sbort.”

 Roedd yr ysgolion a gymerodd ran yn y diwrnod yn cynnwys:

  • Ysgol Gynradd George Street
  • Ysgol Gynradd Blenheim Road
  • Ysgol Gynradd Henllys
  • Ysgol Gynradd Coed Efa
  • Ysgol Gynradd Dewi Sant
  • Ysgol Gynradd Penygarn

I gael rhagor o wybodaeth am bêl-droed i ferched yn Nhorfaen, cysylltwch â Datblygu Chwaraeon Torfaen ar  01633 628936, ebost, jacob.guy@torfaen.gov.uk neu anfonwch neges atynt ar y cyfryngau cymdeithasol @torfaensport

Diwygiwyd Diwethaf: 24/06/2022 Nôl i’r Brig