Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol (2022)

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16 Mehefin 2022
Thrifty School FACEBOOK

Gyda dim ond wythnosau i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, ydych chi’n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer mis Medi?

Os felly, yna dewch i ddigwyddiad siopa a chyfnewid AM DDIM cyntaf erioed Cyngor Torfaen ar ddydd Gwener 15 Gorffennaf, 11am - 3pm, yn Theatr Congress yng Nghwmbrân.

Yn ogystal â gwisgoedd ail law o ansawdd da, bydd dillad chwaraeon, cotiau, bagiau, esgidiau ac offer ysgrifennu am ddim. Bydd cyfle hefyd i chi ddod â’r eitemau hynny mae eich plant wedi tyfu’n rhy fawr amdanynt i chi eu cyfnewid am feintiau mwy.

Os hoffech chi roi eitemau i’r siop, ewch â nhw i’r mannau canlynol os gwelwch yn dda:

Gogledd Torfaen

  • Circulate – Uned 14, Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Blaenafon.

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am - 4.30pm.

  • Cyngor ar Bopeth, Adeiladu Portland, Commercial Street, Pont-y-pŵl

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 8.30am - 4.30pm

  • Partneriaeth Garnsychan - 55 Stanley Road, Garndiffaith, Abersychan, Pont-y-pŵl

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am - 4.30pm

  • Trac 2 - Siop 2, Church Ave, Trefddyn, Pont-y-pŵl -

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am - 4pm a bore Dydd Sadwrn 9am - 2pm

  • Banc Bwyd y Cwm Dwyreiniol, Uned 5 Ystâd Ddiwydiannol Pavillion, Pontnewynydd, NP4 0NF Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener, 9am - 1pm.
  • Hill City Church, Freehold land road, Pont-y-pŵl NP4 8PA

Dydd Llun 10am – 12pm a Dydd Mercher 1pm - 3pm. 

De Torfaen

  • Tasty Not Wasty – Eglwys Fethodistaidd Llanyrafon (gwiriwch amserau agor cyn gollwng)
  • Llyfrgell Cwmbrân – gyda’r tîm Cymunedau am Waith

Dydd Iau 23/30 Mehefin/7Gorffennaf, 1pm – 3pm.

  • Y Pwerdy, Blenheim Rd, Sain Derfel, Cwmbrân NP44 4SY

Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9am - 4pm.

  • Disability Advice Project - 9a Parc Busnes Avondale, Cwmbrân NP44 1UG

Dydd Llun i Ddydd Gwener 10am - 4pm

Mae angen i bob eitem fod mewn cyflwr da ac yn lân a rhaid eu gollwng yn un o’r mannau uchod erbyn Dydd Iau 7 Gorffennaf 2022.

Dywedodd Aelod Gweithredol Torfaen dros Wasanaethau Oedolion a Thai, y Cynghorydd David Daniels:

“Rwy’n gobeithio’n wir y bydd rhieni’n achub ar y cyfle i fynychu ein digwyddiad cyntaf i siopa a chyfnewid, sy’n ceisio lleddfu peth o’r pwysau ar bocedi teuluoedd wrth i ni nesáu at dymor yr hydref.”

“Er mwyn i‘r digwyddiad yma lwyddo, rydym yn gobeithio y bydd pobl yn dod ac yn rhoi eu heitemau    i’w hail ddefnyddio i’r gwahanol fannau casglu ar draws y fwrdeistref.”

“Mae ailddefnyddio eitemau’n ffordd wych o helpu i daclo newid yn yr hinsawdd am ei fod yn lleihau faint o ddŵr a charbon a gaiff eu defnyddio i wneud a chludo dillad newydd ac mae’n lleihau faint o ddillad sy’n mynd i’r domen.  Mae’n fwy cynaliadwy yn economaidd ac yn amgylcheddol."

 Mae’r digwyddiad yn dilyn cyfres o sioeau teithiol Gofalu am Gostau Byw anelwyd at ofalwyr di-dâl sy’n pryderu yn am gostau cynyddol.

Am ragor o wybodaeth am y Siop Ysgol Cynnil, cysylltwch â Chreu Cymunedau Cydnerth ar 07834555055.

Diwygiwyd Diwethaf: 26/06/2023 Nôl i’r Brig