Haf o Hwyl

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022
Summer of fun tile CYM

Bydd miloedd do blant a phobl ifanc yn Nhorfaen yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau a digwyddiadau anturus am ddim dros yr haf.

O gelf a chrefft a gweithdai i weithgareddau chwaraeon a nofio, mae digonedd ar gael yn Haf o Hwyl Torfaen a fydd yn mynd tan ddydd Gwener 30 Medi.

Wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, bwriad y rhaglen yw cefnogi lles plant a phobl ifanc rhwng 0-25 oed.

Am restr gyflawn o’r gweithgareddau i gyd, ewch at wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn un o nifer o ddarparwyr sydd ag amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys eu Cynlluniau Chwarae Mynediad Agored, Chwarae yn y Parc a Gwersylloedd Dysgu, Chwerthin a Bod yn Egnïol.

Dywedodd Julian Davenne, sy’n rheoli’r gwasanaeth chwarae: “Mae’n bleser derbyn arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, gan ei wneud yn bosibl cynnig mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc ar draws y fwrdeistref.

“Eleni, rydym wedi recriwtio a hyfforddi dros 180 o wirfoddolwyr i gyflenwi cyfleoedd chwarae dyddiol trwy gydol Awst. Rydym yn falch o’u hymrwymiad i dreulio’u haf yn cefnogi eraill”.

Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno gyda sefydliadau lleol eraill sy’n cynnig gweithgareddau dros yr haf, gan gynnwys Gweithredu i Blant, TOGS, Hope GB, Heads4Arts, Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy ac Urdd Gobaith Cymru.

Yn ogystal â’r Rhaglen Haf o Hwyl, mae yna nifer o weithgareddau a gweithdai eraill dros yr haf, gan gynnwys sesiynau stori a chrefft ‘Teclynnwyr’ Llyfrgelloedd Torfaen a chlybiau gwyliau Canolfan Gelf Maenor Llantarnam i enwi ond rhai.

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross: “Yma yn Nhorfaen, mae gennym nifer o ddarpariaethau sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gymaint o bobl a dyw e ddim yn anodd gweld pam. P’un ai Chwarae Torfaen, datblygu chwaraeon neu’r gwasanaeth ieuenctid sydd wrthi, maen nhw i gyd yn cynnig cymaint o weithgareddau a digwyddiadau anhygoel sy’n helpu gallu plant i fynegi eu hunain, dysgu sgiliau newydd a gwella lles meddyliol a chorfforol. 

“Diolch i’r gwirfoddolwyr i gyd a fydd yn cefnogi’r ddarpariaeth wych yma!”
Diwygiwyd Diwethaf: 14/06/2023 Nôl i’r Brig