Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig ar Flwyddyn Newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022

Ni fydd y diwrnodau casglu yn newid yn ystod yr wythnos sy’n arwain at y Nadolig, serch hynny, ar ôl y Nadolig, bydd y casgliadau’n mynd rhagddynt diwrnod yn hwyrach na’r arfer.

Dyma’r dyddiadau:

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig ar Flwyddyn Newydd
DyddiadDyddiad casglu newydd

Dydd Llun 26 Rhagfyr

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr

Dydd Mawrth 27 Rhagfyr

Dydd Mercher 28 Rhagfyr

Dydd Mercher 28 Rhagfyr

Dydd Iau 29 Rhagfyr

Dydd Iau 29 Rhagfyr

Dydd Gwener 30 Rhagfyr

Dydd Gwener 30 Rhagfyr

Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr

 

 

Dydd Llun 1 Ionawr 2023

Arferol

Gair i’ch atgoffa – mae angen gosod eich sbwriel ac ailgylchu allan cyn 6am ar eu diwrnodau casglu.

Bydd ein criwiau'n hynod o brysur dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd felly os fethir eich casgliadau gwastraff neu ailgylchu, gadewch nhw allan tan eu bod wedi cael eu gwagio.

Rydym yn gwerthfawrogi y bydd gwastraff ychwanegol yn cael ei gynhyrchu dros yr ŵyl, hyd yn oed ar ôl i drigolion ailgylchu cymaint ag y gallant. Felly, er mwyn helpu i reoli hyn, byddwn yn casglu hyd at ddau fag du ychwanegol o sbwriel o bob cartref pan fyddwn yn casglu’r biniau â chlawr porffor cyntaf yn unig, ar ôl y Nadolig. Gwnewch yn siŵr bod y bagiau'n cael eu gosod wrth ymyl y bin â chlawr phorffor.

Didolwch
Er mwyn helpu ein criwiau casglu, byddai'n ddefnyddiol pe bai trigolion yn didoli eu deunyddiau hailgylchu cymaint â phosibl. Mae hyn yn helpu i gyflymu casgliadau, gan na fydd rhaid i griwiau ddidoli ar y palmant.

Gwasgwch
Gall gwasgu eich deunyddiau ailgylchu helpu i greu lle yn eich biniau a’ch bocsys.

Craffwch
Ar gyfartaledd, gellir ailgylchu 70 y cant o wastraff sy'n cael ei roi mewn biniau tenau. I leihau swm y sbwriel sydd yn eich bin du, ailgylchwch unrhyw fwyd, gwydr, papur, plastig a thuniau.

Bydd Capital Valley Plastics yn dechrau casglu plastig ymestynnol o ysgolion unwaith eto yn y flwyddyn newydd, tan hynny gofynnwch yn eich archfarchnad leol i weld a allwch ei ailgylchu.

Rhowch gardiau Nadolig yn eich bag cardbord glas i'w ailgylchu. Yn anffodus, ni allwn ailgylchu papur lapio.

Os oes gennych goeden Nadolig go iawn, gallwch fynd â hi i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref unwaith y byddwch wedi rhoi’r gorau i’w defnyddio. Yno, gellir ei charpio a’i throi’n gompost.

Amserau agor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)
Bydd CAGC ar agor:

Dydd Gwener 23 Rhagfyr – 10am – 4pm
Dydd Sadwrn 24 – 10am – 4pm
Dydd Sul 25 – Ar Gau
Dydd Llun 26 – Ar Gau
Dydd Mawrth 27 – 10am – 4pm
Dydd Mercher 28 – 10am – 4pm
Dydd Iau 29 – 10am – 4pm
Dydd Gwener 30 – 10am -4pm
Dydd Sadwrn 31 Ionawr 2023 – 10am – 4pm

Dydd Sul 01 Ionawr– Ar Gau
Dydd Llun 02 Ionawr – 10am – 4pm 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi didoli eich gwastraff ac ailgylchu cyn i chi gyrraedd, ac os oes gennych fan neu fusnes, gwnewch yn siŵr fod gennych drwydded fan diweddar. Gwnewch gais am un yma.

Gallwch gyfrannu eitemau o ansawdd da i siop ailddefnydd The Steelhouse, sydd ger CAGC. Dyma’r amserau agor:

Dydd Gwener 23 Rhagfyr – 9am – 4.30pm
Dydd Sadwrn 24 – 9am – 4.30pm
Dydd Sul 25 – Ar Gau
Dydd Llun 26 – Ar Gau
Dydd Mawrth 27 – 9am – 4.30pm
Dydd Mercher 28 – 9am – 4.30pm
Dydd Iau 29 – 9am – 4.30pm
Dydd Gwener 30 – 9am – 4.30pm
Dydd Sadwrn 31 Ionawr 2023 – 9am – 4.30

Dydd Sul 01 Ionawr – Ar Gau
Dydd Llun 02 Ionawr – 9am-4.30pm

Y Caffi Trwsio
Bydd y Caffi Trwsio sydd wedi ei leoli ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gau ddydd Mercher 28 a dydd Iau 29 Rhagfyr.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/01/2023 Nôl i’r Brig