Rydym eisiau eich barn chi ar orchmynion cŵn

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Medi 2021
Boundary Commission new logo

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw. Mae'r adroddiad a mapiau cysylltiedig ar gael i chi ar wefan y Comisiwn.

Ar hyn o bryd, cynigir bod y wardiau etholiadol canlynol yn dod o fewn Bwrdeistref Sirol Torfaen (y maen nhw ar hyn o bryd yn rhan o Etholaeth bresennol Sir Fynwy):

- Gogledd Croesyceiliog

- De Croesyceiliog

- Gogledd Llanyrafon

- De Llanyrafon.

O dan reolau newydd San Steffan rhaid i bob etholaeth a gynigir gan Y Comisiwn Ffiniau i Gymru gynnwys rhwng 69,724 a 77,062 o bleidleiswyr cofrestredig.

Byddai gan etholaeth Torfaen 70,591 o etholwyr a byddai'r enw arfaethedig ar gyfer yr etholaeth yn aros fel Torfaen.

Mae'r cyfnod ymgynghori cychwynnol yn cychwyn o'r 8fed o Fedi i'r 3ydd o Dachwedd 2021.

Os ydych chi'n dymuno cymryd rhan yn unrhyw un o'r cynigion, neu bob un ohonynt, rhaid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig mewn un o'r ffyrdd a ganlyn:

Mae'r Comisiwn yn gofyn i'r holl sylwadau ysgrifenedig egluro pa ardal neu ardaloedd yng Nghymru y maent yn cyfeirio atynt, a bydd yn cydnabod yr holl sylwadau a ddaw i law.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2021 Nôl i’r Brig