Cwrdd â thîm prosiect safle'r British

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29 Medi 2021
Cwrdd â thîm prosiect safle’r British

Mae gwaith ar fin dechrau ar gam cyntaf cynllun i adfywio safle hen weithfeydd haearn ym Mhont-y-pŵl, safle sy’n cael ei adnabod fel 'The British'.

Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar wella diogelwch gweithfeydd tanddaearol, a lleihau’r perygl o lifogydd trwy greu dyfrffordd a llyn newydd.

Mae’r cam yma’n hanfodol er mwyn gwella diogelwch y safle, a dyma’r cam cyntaf yn jig-so Cynllun Mawr y British, a gymeradwywyd gan Gynghorwyr Torfaen yn Nhachwedd 2018 gyda’r bwriad o adfywio’r ardal.

Bydd aelodau o dîm y prosiect ar y safle wrth y Bwa Mawr, yn Nhal-y-waun, rhwng 2pm a 6.30pm, ddydd Iau, i drafod cam cyntaf y prosiect ac ateb unrhyw gwestiynau.

Dywedodd Aelod Gweithredol Cyngor Torfaen dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio, y Cynghorydd Joanne Gauden: "Mae’n newyddion gwych fod y prosiect wedi cyrraedd y cam cyntaf allweddol yma.

"Bydd yn lleihau’r perygl sy’n dod gyda gweithfeydd tanddaearol peryglus sydd dan ddŵr a bydd yn dod ag adfywio’r ardal gam yn nes.

"Rydym yn gobeithio y bydd y gymuned yn ymuno gyda ni ddydd Iau i ddysgu mwy am y gwaith, gofyn unrhyw gwestiynau, a chlywed am y cyfleoedd cyffrous sydd yna i gymryd rhan mewn gwella bioamrywiaeth ar y safle."

Mae disgwyl i waith ddechrau ar y safle yn ystod yr wythnosau nesaf a bydd yn dechrau gydag archwiliad o’r siafftiau a’r mynedfeydd a all fod yno ar hyd llwybr y ddyfrffordd newydd uwchben y tir.

Y cam nesaf fydd gwella diogelwch y siafftiau a’r mynedfeydd, ac yna creu llyn a dyfrffordd newydd.

Mae’r cam cyntaf yma, sydd i fod i gael ei gwblhau erbyn Mawrth 2023, wedi derbyn arian trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sydd wedi ei ariannu trwy’r Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 30/09/2021 Nôl i’r Brig