Dathlu gwirfoddolwyr am fynd yr ail filltir yn ystod y pandemig

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27 Medi 2021
Volunteer Awards

Mae paratoadau wedi cychwyn ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr Torfaen.

Bydd y digwyddiad, sydd ar 2 Hydref 2021 yng Nghanolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl, yn cydnabod cyfraniadau gwirfoddol gan grwpiau, unigolion a busnesau ledled y fwrdeistref sirol.

Derbyniwyd dros 100 o enwebiadau mewn deg o gategorïau a chafodd y rhain eu hasesu gan banel annibynnol o feirniaid.

Ymhlith y categorïau, mae Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn, Gwirfoddolwr mewn Oed y Flwyddyn a Gwobr Calon y Gymuned – yn cydnabod gwaith grwpiau ar draws Torfaen.

Gan adeiladu ar lwyddiant y Gwobrau Gwirfoddolwyr blaenorol a gynhaliwyd gan Gynghrair Gwirfoddol Torfaen, mae gwobrau eleni wedi eu cryfhau gan gefnogaeth Cyngor Torfaen a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Mae 22 o fusnesau lleol wedi rhoi nawdd er mwyn gwneud y gwobrau’n ddathliad bythgofiadwy o arwyr anhysbys Torfaen.

Dywedodd Swyddog Gweithredol Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, Aimi Morris, ‘Ers nifer o flynyddoedd, rydym wedi dathlu cyfraniadau grwpiau ac unigolion.  Serch hynny, yn dilyn llynedd, rydym yn rhannu gweledigaeth gyda phartneriaid i ddangos yr hyn sydd wedi ei gyflawni trwy ymroddiad a gwaith anhygoel gwirfoddolwyr yn ystod y pandemig.

O’r rheiny’n 11 oed i’r rheiny sy’n 82 oed, mae hyn yn pwysleisio bod gwirfoddoli’n cynnwys pob cenhedlaeth, ac maen nhw’n gwneud hyn am eu bod eisiau helpu, ac nid am eu bod am gael unrhyw beth yn ôl.

Ein ffordd ni o fynegi diolch yw’r noson wobrwyo a byddwn yn sicrhau bod y noson yn ddathliad gwirioneddol, ac am hyn o beth, rydym yn diolch i’r busnesau lleol sydd wedi noddi’r noson gan eu bod nhw hefyd yn rhannu’n gweledigaeth”.

Am restr gyflawn o’r enwebiadau ar gyfer pob categori ac i gael rhagor o wybodaeth am y seremoni wobrwyo, ewch i www.tvawales.org.uk/volunteer-awards

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol Torfaen dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, “Mae gwirfoddoli’n brofiad hanfodol a gwerthfawr. Mae’r rheiny a enwebwyd yn ein hysbrydoli i roi mwy i’n cymunedau ac, wrth wneud hynny, rydym yn helpu i ddatrys rhai o’r heriau yr ydym yn eu hwynebu yn y gymdeithas fodern, fel sbwriel, bod yn fwy gweithgar, tlodi bwyd a llawer mwy.

Mae e wedi bod yn bleser gwirioneddol gweithio gyda Chynghrair Gwirfoddol Torfaen a phartneriaid eraill sydd wedi tynnu’r weledigaeth yma ynghyd ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiad.”

Diwygiwyd Diwethaf: 27/09/2021 Nôl i’r Brig