Oedi cynllun ailgylchu plastig ymestynnol

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22 Medi 2021

Mae cynllun i ailgylchu plastig ymestynnol yn Nhorfaen wedi ei oedi dros dro ar ôl tân dinistriol yn Capital Valley Plastics.

Mae Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio gyda’r cwmni ers 2019 i ailgylchu eitemau fel bagiau plastig, papur swigod a phapur lapio bwyd a fyddai fel arall yn mynd i’w claddu. Mae Capital Valley Plastics yn casglu ac yn troi’r deunydd nad oes modd ei ailgylchu i fod yn gynhyrchion i’r diwydiant adeiladu.  Mae chwech ar hugain o dunelli o blastig ymestynnol wedi eu hailgylchu yn Nhorfaen ers dechrau’r cynllun.

Effeithiodd y tân, ar ddydd Sadwrn, Medi, ar nifer o rannau o safle’r cwmni ym Mlaenafon.

Mae’n golygu y bydd casgliadau o’r pwyntiau casglu canlynol yn cael eu gohirio am y tro:

 • Safle CVP ar ystâd Kays and Kears
 • Banc Swyddfeydd Cyngor Torfaen
 • Swyddfa Bost Artie Craftie Blaenafon
 • Banc CVP Cwmavon Road
 • Banc Ysgol Gynradd Bryn Onnen
 • Canine Corner, Croesyceiliog
 • Able radio
 • Market Village, Canol Tref Cwmbrân
 • Swyddfa Bost, Tal-y-waun
 • Clwb Rygbi Blaenafon
 • Zero Waste Torfaen
 • Siop cyfleustra- Edlogan Square
 • The Costar Partnership
 • Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Torfaen

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae ein cydymdeimlad gyda Capital Valley Plastics a’u staff sydd wedi eu heffeithio gan y digwyddiad ofnadwy yma.

“Mae’r bartneriaeth rhwng Cyngor Torfaen a Capital Valleys Plastics i leihau faint o blastig nad oes modd ei ailgylchu sy’n mynd i’w gladdu, wedi bod yn llwyddiannus iawn ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw yn y dyfodol.”

Dywedodd Daisy Edwards, Rheolwr Cynllun Cynaliadwyedd: “Rydyn ni wedi’n synnu gyda’r dymuniadau da a’r gefnogaeth yr ydym wedi eu derbyn yn yr wythnos diwethaf ers y tân yn ein safle ar ystâd Kays and Kears. Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a’u hamynedd yn ystod yr adeg anodd yma. Rydyn ni’n awyddus i ailddechrau’r cynllun ailgylchu cyn gynted â phosibl a byddwn yn ymdrechu i fynd yn ôl at wneud yr hyn yr ydym yn ei garu sef helpu i warchod ein hamgylchedd trwy ailgylchu plastig ymestynnol” – Capital Valley Plastics

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch chi, cysylltwch os gwelwch yn dda â Daisy Edwards ar 01495 772255 neu daisy@capitalvalleyplastics.com

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2022 Nôl i’r Brig