Cyngor Torfaen yn cefnogi'r ymgyrch gwych i helpu Cymru i fod y genedl ailgylchu bennaf yn ystod Wythnos Ailgylchu

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 15 Medi 2021

Cymru yw’r drydedd genedl orau o ran ailgylchu yn y byd, ac mae’r Ymgyrch Gwych i’n cael ni at rif un yn parhau yn ystod Wythnos Ailgylchu 2021 o 20 tan 26 Medi.

Mae ailgylchu’n rhan bwysig o daclo newid yn yr hinsawdd ac mae’n rhywbeth syml y gall pawb ei neud i gael effaith gwirioneddol. Mae’r Cyngor wedi cymryd camau yn y blynyddoedd diweddar i wella ymhellach fel cynyddu’r amrywiaeth o ddeunyddiau sy’n gallu cael eu hailgylchu yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, a hoffem ddiolch i drigolion a’r gymuned am eu hymdrechion parhaus tuag at wella’n lefelau ailgylchu yn Nhorfaen.

Ailgylchu yw’r arfer bellach yng Nghymru, gyda dros 92% ohonom ni’n ailgylchu’n rheolaidd fel rhan o’n trefn pob dydd. Rydym yn ailgylchu plicion ffrwythau a llysiau, plisg wyau, bagiau te a sbarion bwyd yn ein cadis bwyd; yn ailgylchu o bob ystafell, gan gynnwys yr ystafell ymolchi a’r ystafell wely, ac yn ailgylchu eitemau lletchwith fel erosolau gwag.

Serch hynny, dyw bron i hanner ohonom ni ddim yn ailgylchu popeth gallwn ni, felly os ydyn ni am helpu Cymru i gyrraedd y brig mae angen i ni ailgylchu mwy fyth. Dywed y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Fe ddylem ni fod yn falch o’n hymdrechion i ailgylchu, ond mae mwy i wneud o hyd.  Rydym yn gwybod bod ein trigolion am warchod yr amgylchedd and am wneud popeth y gallan nhw i wneud Cymru’n fwy glân a gwyrdd. Gyda’n gilydd gallwn helpu Cymru i gyrraedd y brig a gwarchod y blaned trwy ailgylchu rhagor o’r pethau iawn, pob tro.”

I ddysgu mwy am yr ymgyrch gwych, ewch i www.walesrecycles.org.uk, edrychwch am weithgarwch yr ymgyrch ar sianeli cymdeithasol Cymru yn Ailgylchu, neu ymunwch yn y sgwrs gan ddefnyddio #RecycleWeek a #BeMightyRecycle.

Cyngor i gael Cymru i’r brig

  • Mae ailgylchu’n gwastraff bwyd yn un o'r ffyrdd hawsaf o roi hwb i’n hailgylchu. Rhowch unrhyw wastraff bwyd, waeth pa mor fach, yn eich cadi bwyd i sicrhau ei fod yn cael ei gasglu pob wythnos.
  • Dyw ailgylchu ddim yn stopio wrth ddrws y gegin; cofiwch ailgylchu o ystafelloedd eraill hefyd. Synnech chi faint o wastraff yr ystafell ymolchi, fel poteli siampŵ, sebon a gel cawod, sy’n gallu cael ei ailgylchu.
  • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod poteli dŵr, caniau a phapur a cerdyn yn gallu cael eu hailgylchu, ond peidiwch ag anghofio bod modd i chi ailgylchu eitemau mwy anarferol hefyd fel erosolau gwag.  Ac os nad ydych chi’n siŵr beth sy’n gallu cael ei ailgylchu yn eich ardal chi, ewch i Leoliad Ailgylchu Cymru yn Ailgylchu.
  • Gwasgwch ein caniau, potiau, tybiau er mwyn arbed lle yn eich sach, bin, blwch neu gadi ailgylchu. Golchwch nhw’n gyflym pan fyddwch yn golchi llestru cyn eu hailgylchu.
  • Os yw Cymru am gyrraedd y brig, mae’n rhaid i ni i gyd gymryd rhan.  Mae hyn yn golygu rhannu’r Ymgyrch Gwych yn y Cyfryngau Cymdeithasol trwy rannu lluniau o ailgylchu a chyngor gan ddefnyddio #BeMightyRecycle a #RecycleWeek.

I weld beth sy’n digwydd i’ch ailgylchu ac i ble mae’n mynd, gallwch ymweld â gwefan Fy Ailgylchu Cymru ble mae gwybodaeth ddefnyddiol iawn ar gael.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/10/2021 Nôl i’r Brig