Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd i'r gwastraff yn eich sach ddu?

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Medi 2021

Gallwch weld beth sy’n digwydd i’r gwastraff rydych yn ei roi yn eich bin caead piws drwy fynd ar daith rithwir o gwmpas Cyfleusterau Adennill Ynni (CAY) Parc TridentViridor.

Mae CAY Parc Trident wedi bod yn gweithredu ers 2014, yn delio gyda rhyw 400,00 tunnell o wastraff tŷ na ellir ei ailgylchu bob blwyddyn, ac mae’n gwyro o leiaf 95% o wastraff De Cymru – gan gynnwys gwastraff Torfaen -  i ffwrdd o safleoedd tirlenwi. Mae hefyd yn cynhyrchu  250GWh o drydan i’r Grid Cenedlaethol, sy’n ddigon i bweru oddeutu 68,000 o aelwydydd. 

I gymryd rhan yn un o’r ddwy daith rithwir sydd ar gael, cliciwch ar y dolenni isod:

Mis Medi yma, bydd mwy na 150 o safleoedd hanesyddol, tirnodau a gemau cudd Cymru yn cynnig mynediad, digwyddiadau neu deithiau tywys am ddim i ymwelwyr fel rhan o Ddrysau Agored.

Drysau Agored yw cyfraniad blynyddol Cymru i fenter Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, sy’n gwahodd sefydliadau treftadaeth, perchnogion preifat, awdurdodau lleol ac eraill i agor eu drysau neu gynnig gweithgareddau yn rhad ac am ddim i’r cyhoedd yn ystod mis Medi.

Wedi ei ariannu a’i drefnu gan Cadw, bydd yr ŵyl boblogaidd o dreftadaeth adeiledig Cymru eleni yn annog trigolion Cymru ac ymwelwyr fel ei gilydd i frwydro safleoedd llai, a llai adnabyddus y wlad – llawer ohonynt fel rheol ar gau i’r cyhoedd.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2021 Nôl i’r Brig