Adolygiad o Etholaethau Seneddol 2023

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Medi 2021

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw. Mae'r adroddiad a mapiau cysylltiedig ar gael i chi ar wefan y Comisiwn

Ar hyn o bryd, cynigir bod y wardiau etholiadol canlynol yn dod o fewn Bwrdeistref Sirol Torfaen (y maen nhw ar hyn o bryd yn rhan o Etholaeth bresennol Sir Fynwy):

  • Gogledd Croesyceiliog
  • De Croesyceiliog
  • Gogledd Llanyrafon
  • De Llanyrafon

O dan reolau newydd San Steffan rhaid i bob etholaeth a gynigir gan Y Comisiwn Ffiniau i Gymru gynnwys rhwng 69,724 a 77,062 o bleidleiswyr cofrestredig.

Byddai gan etholaeth Torfaen 70,591 o etholwyr a byddai'r enw arfaethedig ar gyfer yr etholaeth yn aros fel Torfaen.

Mae'r cyfnod ymgynghori cychwynnol yn cychwyn o'r 8fed o Fedi i'r 3ydd o Dachwedd 2021.

Os ydych chi'n dymuno cymryd rhan yn unrhyw un o'r cynigion, neu bob un ohonynt, rhaid cyflwyno sylwadau ysgrifenedig mewn un o'r ffyrdd a ganlyn:

Mae'r Comisiwn yn gofyn i'r holl sylwadau ysgrifenedig egluro pa ardal neu ardaloedd yng Nghymru y maent yn cyfeirio atynt, a bydd yn cydnabod yr holl sylwadau a ddaw i law.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2021 Nôl i’r Brig