Trigolion Cwmbrân Uchaf , dewch i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9 Medi 2021

Mae’r Cyngor yn ystyried ailagor y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf, neu ei gau yn barhaol, ac rydym angen cymorth gan y trigolion i’n help i benderfynu beth fydd yn digwydd.

Yn hanesyddol, roedd y llwybr troed yn cynnig cyswllt rhwng Tram Road a Thornhill Road, ond ar ôl i'r llwybr ddod yn destun ymddygiad gwrthgymdeithasol cafodd ei gau yn 2006.

Er 2006, nid oes tystiolaeth o ymddygiad gwrthgymdeithasol o amgylch y llwybr troed na'r ardal leol. Felly, mae'r Cyngor o'r farn ei bod yn briodol i ddechrau ymgynghori ynghylch dyfodol y llwybr troed.

Pe bai’r llwybr troed yn cael ei ailagor i’r cyhoedd byddai hyn yn ail-greu’r cyswllt rhwng Tram Road a Thornhill Road. Byddai'r ffensys diwydiannol yn cael eu tynnu o bob pen i'r llwybr troed, byddai'r isdyfiant yn cael ei glirio.

Ond, am nad yw’r llwybr troed yn eiddo i’r Cyngor, byddai’n golygu, ar ôl ei agor, na fyddai'r llwybr yn cael ei gynnal a'i gadw ac ni fyddai'r isdyfiant yn cael ei glirio'n rheolaidd yn ystod misoedd yr haf gan y Cyngor.

Pe bai’r llwybr troed yn cau yn barhaol, byddai'r tir y mae'r llwybr troed yn rhedeg drosto yn dychwelyd i'w berchennog gwreiddiol, neu os na ellir dod o hyd i'r perchennog byddai'r tir yn dod yn eiddo i'r eiddo cyfagos. Byddai'r Cyngor, ar yr adeg hon, yn tynnu'r ffens ddiwydiannol sydd yno ar hyn o bryd, a phenderfyniad y perchennog/perchnogion fyddai ystyried beth fyddai'n cael ei godi yn ei le.

Mae'r ymgynghoriad ynghylch dyfodol y llwybr troed bellach yn fyw ar wefan y Cyngor felly ewch ati i gymryd rhan heddiw.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw Dydd Iau 7 Hydref.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/09/2021 Nôl i’r Brig