Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn dathlu dyfrffyrdd Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8 Medi 2021
photo

Galw ffotograffwyr amatur! 

Mae gennym gystadleuaeth gyda’r testun Golygfeydd a Natur o Amgylch Dyfrffyrdd Torfaen.  

Bydd yr enillydd yn derbyn taleb gwerth £25 gyda’r ail a’r trydydd yn ennill £15 a £10.  Bydd cynigion y tri yn cael eu harddangos yn ein hwb llesiant amlbwrpas newydd yng Nghwmbrân.

Danfonwch eich cynigion trwy e-bost at TyGlasYDorlan@torfaen.gov.uk erbyn 4pm ddydd Gwener, Medi 24.  

Telerau ac Amodau:  

  • Rhaid i luniau gael eu cyflwyno mewn ffurf ddigidol ac o leiaf 10 megabeit o faint. JPEG yw’r ffordd hawsaf i gyflwyno’r llun os ydych yn ei ddanfon trwy e-bost. 
  • Rhaid bod y llun wedi ei gymryd yn Nhorfaen  
  • Rhaid bod yr ymgeisydd yn byw yn ardal cod post Torfaen.  
  • Dim ond un cais y person.  
  • Rhaid i’r llun fod yn ddarlun sengl and nid yn ddarlun cyfansawdd o luniau eraill.  
  • Rhaid i bob darlun a gyflwynir fod yn waith yr unigolyn sy’n eu cyflwyno a heb fod wedi eu cyhoeddi yn unman arall neu wedi ennill mewn unrhyw gystadleuaeth ffotograffiaeth arall. 
  • Cyfrifoldeb pob ymgeisydd yw sicrhau bod unrhyw luniau y maen nhw’n eu cyflwyno wedi eu cymryd gyda chaniatâd y gwrthrych ac nid yw’n tramgwyddo hawlfraint unrhyw drydydd parti neu unrhyw gyfreithiau.  
  • Rhaid i ymgeiswyr warantu mai eu gwaith nhw yw’r llun y maen nhw’n ei gyflwyno a’u bod yn berchen ar yr hawlfraint.  
  • Bydd hawlfraint ar gyfer pob llun a gyflwynir i’r gystadleuaeth hon yn aros gyda’r ymgeiswyr unigol.  Serch hynny, o ystyried eu bod yn darparu’r Gystadleuaeth, bydd pob ymgeisydd yn rhoi trwydded fyd-eang, di-alw’n-ôl, parhaol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ddangos unrhyw un neu bob un o’r lluniau a gyflwynir yn unrhyw un o’u  cyhoeddiadau, eu gwefannau a/neu unrhyw ddeunydd hyrwyddol a gysylltir â’r gystadleuaeth yma. 
  • Y llun buddugol fydd hwnnw a fernir gan y beirniaid fel yn un mwyaf gweledol ddeniadol. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol. 
Diwygiwyd Diwethaf: 08/09/2021 Nôl i’r Brig