Hwyl yr haf ar y fferm

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7 Medi 2021
Greenmeadow kids and dog

Mae e wedi bod yn haf prysur yn Fferm Gymunedol Greenmeadow, sydd wedi croesawu dros 17,000 o ymwelwyr – a 40 o foch bach o frîd prin – ers ailagor ddiwedd Mai.

Roedd y fferm wedi bod ar gau am 14 mis oherwydd pandemig y coronafeirws cyn ailagor pedwar mis yn ôl.

Ers hynny, mae’r caffi, y siop a’r teithiau tractor wedi dechrau eto, mae gwerthiant defaid pedigri wedi dychwelyd, ac mae technoleg newydd cylchdro cnydau’r fferm wedi dechrau dwyn ffrwyth.

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi bod dros yr haf hefyd, gan gynnwys sioe gŵn Hope Rescue a ddenodd dros 500 o ymwelwyr yn ddiweddar a marchnadoedd Bwyd a Chrefft Llanyrafon sy’n digwydd ar ddydd Sul diwethaf pob mis.

Dywedodd Uwch Reolwr y Fferm, Sally Partridge: “Mae e wedi bod yn wych gweld ymwelwyr yn y fferm eto ac mae pobl wedi bod yn amyneddgar gyda’r cyfyngiadau sy’n bod er mwyn sicrhau diogelwch pawb.

“Rydym wedi cynyddu'r capasiti ar gyfer ymwelwyr yn raddol ac rydym wrthi’n cynllunio rhaglen gyffrous ar gyfer hanner tymor yr hydref a’r cyfnod cyn y Nadolig.  Dilynwch ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac edrychwch ar ein gwefan am fwy o fanylion.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol Torfaen dros yr Amgylchedd: “Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow yn un o drysorau Torfaen ac mae’n wych gweld bod ymwelwyr wedi bod yn dychwelyd dros yr haf. 

“Mae’r system ar-lein ar gyfer bwcio, a gyflwynwyd i helpu i reoli niferoedd yr ymwelwyr yn ddiogel, wedi bod yn llwyddiannus iawn.  Er bod ymwelwyr nawr yn gallu galw heibio ar y diwrnod, mae niferoedd yn dal i fod yn gyfyngedig felly’r ffordd orau o sicrhau diwrnod yn y fferm yw bwcio o flaen llaw.”

Am y wybodaeth ddiweddaraf ac i archebu tocynnau, ewch i’r wefan www.greenmeadowcommunityfarm.org.uk neu ffoniwch 01633 647662 a gadewch neges.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/09/2021 Nôl i’r Brig