Myfyrwyr yw sêr y sioe

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 22 Hydref 2021
TLZ opening montage

Mae myfyrwyr, gwleidyddion lleol, cynrychiolwyr y cyngor a Choleg Gwent wedi nodi agoriad swyddogol Parth Dysgu Torfaen.

Datguddiodd Aelod y Senedd Lynne Neagle blac fel rhan o’r digwyddiad ac aeth y myfyrwyr â’r gwesteion ar daith o gwmpas y safle ddydd Iau.

Yn eu plith oedd Prshux Kapdee, 17, o Flaenafon, a Maisie Mutlow, 16, o Abersychan.  

Meddai Maisie, sy’n astudio Lefel A Bioleg, Cemeg, Mathemateg a Drama: “Rwyf wrth fy modd gyda’r coleg yma. Mae’r athrawon yn ymddiried ynddoch ac yn eich dysgu fel rhywun sydd wedi tyfu i fyny.”

Meddai Prshux, sy’n astudio Lefel A Bioleg, Seicoleg, Mathemateg a Mathemateg Uwch: “Rwy’n ei fwynhau ac yn mwynhau pob un o ‘mhynciau. Mae’r lleoliad yn wych a gall myfyrwyr gyda bylchau mawr rhwng gwersi bicio draw i’r dref.”

Roedd Leah Walters yn ddisgybl yng Nghroesyceiliog gynt a threuliodd flwyddyn yn astudio yn Henffordd cyn symud i Barth Dysgu Torfaen.

Dywedodd Leah, sy’n astudio Lefel A Bioleg, Cemeg, Athroniaeth a’r Gyfraith: “Mae digon o le i fyfyrwyr astudio. Rwyf wirioneddol yn mwynhau’r pynciau ac mae’r athrawon yma yn gymwynasgar iawn.”

Mae Macy Richards, 17, yn teithio o Gasnewydd ac yn astudio Lefel A Cemeg, Bioleg a Mathemateg.

Meddai Macy: “Ynghyd â’r cyfleusterau gwych, mae’r awyrgylch yma yn llawer brafiach gan fod eich iechyd meddwl yn hollbwysig os ydych chi’n mynd i lwyddo ac mae’r myfyrwyr yn cael y gefnogaeth maent ei hangen.”

Mae’r ganolfan £24m, sy’n gartref i holl addysg ôl-16 yn y fwrdeistref, wedi bod ar agor i fyfyrwyr ers mis Ebrill, ond gohiriwyd yr agoriad swyddogol oherwydd cyfyngiadau coronafeirws. 

Ers hynny, mae mwy na 1,300 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar gyrsiau lefel A, ystod o gymwysterau galwedigaethol a Bagloriaeth Cymru.  

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig