Hwyl hanner tymor mewn canolfannau Chwarae a Lles

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 28 Hydref 2021
play camps (3)

Mae dros 450 o blant wedi mynychu Canolfannau Chwarae a Lles Torfaen dros hanner tymor Hydref.

O dan ofal Gwasanaeth Chwarae Torfaen, cymerodd blant rhan mewn wythnos lawn o hwyl, gyda sesiynau chwarae a seibiant arbenigol yn cael eu cynnig i dros 70 o blant ag anableddau.

Daeth tua 90 o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr ynghyd i gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae yn y canolfannau, gan gynnwys celf a chrefft, teithiau natur, amser myfyrio mewn cylch, gemau tîm, dawns a chwaraeon.

Mae Luca Lewis, 6 oed, yn un o nifer o blant sydd wedi elwa o fynychu’r canolfannau chwarae. Ar ôl mynd i’r ddarpariaeth dros yr haf a’r hanner tymor yma, mae e wedi gallu gwneud ffrindiau newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a dysgu sgiliau newydd ar yr un pryd.

Dywedodd, “Rwy’n hoffi dod yma oherwydd mae’n hwyl, ac rwy’n gallu chwarae gyda ffrindiau.  Rwy’n hoffi chwarae gyda LEGO fwyaf.”

Talodd mam Luca, Samantha Lewis, deyrnged i Wasanaeth Chwarae Torfaen, gan ddweud, “Mae Luca wrth ei fodd yn dod yma. Mae e wedi bod yn mynychu ers amser nawr ac mae e bob amser yn awyddus i ddod yn ôl. 

Mae’r staff yn hyfryd, maen nhw yno bob amser i drafod ac mae ganddyn nhw angerdd dros helpu’n plant i dyfu. Rydw i wedi gwylio Luca’n tyfu o ran ei hyder, hunan-werth a thrwy gymdeithasu.  Diolch i bawb yn Chwarae Torfaen.”

Roedd y canolfannau’n canolbwyntio hefyd ar y “5 ffordd at les”, gan annog plant i Gysylltu, Rhoi, Talu Sylw, Cadw Ymlaen i Ddysgu a Bod yn Weithgar.

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol Torfaen dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, “Rydym nawr yn dechrau’r broses o ymgynghori ar gyfer Asesiad Digonolrwydd Chwarae’r awdurdod lleol.  Mae’n gyfle i’r cyhoedd ein helpu i ddangos llwyddiant y gwasanaethau chwarae ar draws y fwrdeistref a’n helpu i wella neu ddatblygu’r hyn sydd wedi gweithio’n dda, fel y gallwn ni barhau i dderbyn arian.

Roedd yn hyfryd cael clywed barn y plant a oedd yn y canolfannau a fydd yn ein helpu i lunio cynlluniau ar gyfer chwarae a’r ddarpariaeth chwarae yn Nhorfaen”

Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2021 Nôl i’r Brig