Ambell i dric i arbed bwyd ar Noson Galan Gaeaf

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 27 Hydref 2021

Ffeithiau ffrwydrol am wastraff bwyd
Mae'n dymor arswydus ac rydyn ni'n casglu pwmpenni, afalau, danteithion blasus a phob math o fwydydd swmpus a thymhorol. Yn anffodus, mae 4.5 miliwn tunnell o fwyd da yn cael ei wastraffu bob blwyddyn gan aelwydydd yn y DU, mae hynny'n ddigon i lenwi 38 miliwn o finiau ar olwynion!

Pwmpenni
Mae pwmpen yn fwy na llusern brydferth, mae'n llawn fitaminau a mwynau a gellir ei defnyddio mewn prydau melys a sawrus. Gallwch ddefnyddio pob darn o'ch pwmpen a gwneud y gorau ohoni. Darganfyddwch sut y gallwch chi achub eich pwmpenni o’r bin.

Cawl Pwmpen Sbeislyd
Pan welwch eich pwmpen berffaith, mae'n werth cydio mewn taten felys, pupur a tsili hefyd, oherwydd mae'r rhain yn mynd yn hyfryd gyda'i gilydd mewn cawl. Mae’r cawl pwmpen sbeislyd hwn yn cynnwys pum cynhwysyn a byddwch yn siŵr o sylwi ar yr arogl hyfryd yn eich cegin.

Oeddech chi’n gwybod eich bod yn gallu rhewi’ch pwmpen?

  • Tynnwch yr hadau a’u troi’n byrbryd hadau pwmpen myglyd mewn pum cam syml.
  • Rhostiwch neu stwnsiwch y cnawd cyn ei rewi mewn cynhwysydd neu fag aerglos. Peidiwch ag anghofio labelu'ch bwyd dros ben gyda'r cynnwys a'r dyddiad y mae angen ei ddefnyddio i'ch helpu chi pan fyddwch chi'n picio yn ôl i'ch rhewgell i gael ysbrydoliaeth am bryd bwyd.
  • Ewch ati i ddadrewi'ch bwyd dros ben pwmpen yn yr oergell neu'r ficrodon cyn ei ddefnyddio fel pryd ymyl blasus neu ran o rysáit newydd. I gael ysbrydoliaeth, gwybodaeth am storio a rhewi eich pwmpenni, mae’r Offeryn A-Y i Storio Bwyd yn cynnwys popeth yn yr adran 'Gowrd (Cnau Menyn, Pwmpen).

Afalau anhygoel!
Mae plymio am afalau yn ffefryn ymhob parti, ond beth am yr afalau dros ben na chawsant eu tynnu o'r dŵr? Bob dydd, rydyn ni'n taflu 800,000 o afalau cyfan! Mae coed afalau yn cymryd tua 7-10 mlynedd i dyfu, gan ddefnyddio cymaint o amser, egni ac adnoddau, felly mae eu taflu i ffwrdd yn hollol bwdr! Storiwch eich afalau yn yr oergell, byddant yn para llawer hirach yno nag mewn powlen ffrwythau.

Os bydd gennych ormod o afalau:

Coginiwch nhw mewn dŵr berw am ychydig funudau

  1. Sleisiwch nhw
  2. Yna eu rhewi mewn haen sengl ar hambwrdd
  3. Ar ôl eu rhewi, paciwch nhw mewn bagiau, gan roi label ar y bag yn nodi beth sydd ynddo, a’r dyddiad, a’u defnyddio rhyw dro eto

Gallwch dynnu’r afalau yn syth o’r rhewgell a’u hychwanegu at ryseitiau fel cacennau bach, fel y byns ffrwythau hyn a chrymbl afalau traddodiadol. Mae afalau sydd wedi gweld dyddiau gwell hefyd yn dda mewn piclau.

Ffeithiau ffiaidd
Daw 70% o wastraff bwyd o'n cartrefi, a fyddai'r un fath â'r cartref cyffredin yn taflu chwe phryd o fwyd yr wythnos i ffwrdd! Darllenwch i weld beth allwn ni ei wneud  i wneud gwahaniaeth.

Mae 40% o'r gwastraff bwyd hwnnw'n cynnwys ffrwythau a llysiau y gellid fod wedi'u bwyta. Yn lle hynny, gallwch chi bobi pwdin gan ddefnyddio'ch ffrwythau ac unrhyw losin dros ben eraill mewn pwdin sbwng wedi'i bobi. Mae'n ffordd flasus o ddefnyddio'ch bwyd melys dros ben.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/10/2021 Nôl i’r Brig