Tapestri Mynydd Garn Clochdy

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 25 Hydref 2021
devils heap

Mae disgyblion blwyddyn 4 o Ysgol Bryn Onnen ac aelodau o Grŵp Pontio'r Cenedlaethau (GPC) ym Mlaenafon wedi bod yn gweithio’n ddyfal i greu tapestri 10 metr o hyd yn seiliedig ar y chwedl leol ‘Mynydd Garn Clochdy’, a hynny gyda chefnogaeth gan Fenter Iaith Torfaen.

Yn ôl yr hanes, mae’r diafol yn ceisio rhwystro ymdrechion y pentrefwyr i adeiladu Eglwys Sant Cadog yn Nhrefddyn trwy dynnu cerrig a osodwyd yn dilyn yr holl lafurio yn ystod y dydd, hyd nes i glochdy gael ei hadeiladu fel larwm.

Mae pob un o'r disgyblion wedi cyfrannu panel yn darlunio darn o'r hanes, ac mae aelodau'r grŵp GPC wedi gwneud y paneli cyntaf a'r olaf ac wedi rhoi eu sgiliau gwehyddu ar waith i greu coed o wlân i addurno'r tapestri.

Meddai’r disgyblion Mason Craufurd, 8, a Ffion Wright, 8,  wrth drafod y prosiect: “Fe wnaethon ni fwynhau dysgu am y stori a'i hail-adrodd dros y cyfrifiadur i aelodau'r grŵp GPC. Rydyn ni i gyd wedi dysgu sut i argraffu, gwehyddu a gwnïo ac rydyn ni'n edrych ymlaen at weld ein gwaith yn cael ei arddangos yn yr amgueddfa ”.

Meddai Ann Ford, aelod o’r GPC: “Nid wyf wedi gwneud unrhyw wnïo na gwehyddu ers amser maith, felly rwyf wedi mwynhau'r cyfle'n fawr i ailgydio ynddynt trwy'r prosiect hwn. Roedd yn hyfryd gweld y plant ar y sgrin yn adrodd y chwedl na chlywais amdani erioed o'r blaen ”.

Bydd y tapestri yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Torfaen, Pont-y-pŵl ddydd Mawrth, 26 Hydref fel rhan o’u digwyddiad hanner tymor ‘Going Bats’, lle bydd gweithgareddau a chrefftau am ddim i blant.

Dywedodd Caitlin Gingell, Curadur Cynorthwyol, yn Amgueddfa Torfaen: “Mae'r Amgueddfa wrth ei bodd ei bod yn arddangos gwaith ein plant ysgol lleol ac i ddathlu eu partneriaeth â Grŵp Pontio'r Cenedlaethau ym Mlaenafon. Gobeithio y bydd pawb yn dod draw i weld y prosiect terfynol."

I gael gwybodaeth bellach am Grŵp Pontio’r Cenedlaethau ym Mlaenafon, neu i ymuno â hwy, cysylltwch â sharon.ford@museumwales.ac.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 20/01/2022 Nôl i’r Brig