Oriau agor y Gaeaf yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn dechrau ddydd Sul 31 Hydref

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Bydd oriau agor y gaeaf yn dod i rym yng  Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref  yn y Dafarn Newydd ar ddydd Sul 31 Hydref 2021.

Bydd y safle ar agor o 10am tan 4pm heblaw am Ddydd Nadolig, Diwrnod San Steffan a Dydd Calan.

Bydd angen o hyd i drigolion wneud apwyntiad i ymweld â’r safle.

Y ffordd gyflymaf o gadw lle yw trwy gwblhau ein ffurflen ar-lein neu drwy ffonio 01495 762200.

Cymerwch ran yn ein arolwg trigolion heddiw i’n helpu i gynllunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig