Taflu Goleuni ar Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Bydd tri o adeiladau’r cyngor yn cael eu goleuo mewn pinc a glas yr wythnos yma i anrhydeddu rhieni a theuluoedd yn Nhorfaen sydd wedi colli babi mewn beichiogrwydd neu fel babanod newydd-anedig.

Bydd Neuadd y Gweithwyr Blaenafon, y tŷ cychod yn Llyn Cychod Cwmbrân a’r Ganolfan Ddinesig yn cael eu goleuo rhwng 6pm a 10pm bob dydd fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi.

Meddai’r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd y cyngor: “Mae colli babi yn drasiedi sy’n effeithio llawer o deuluoedd yn Nhorfaen ac o gwmpas y DU, a dyna pam rydym yn dangos ein cefnogaeth i Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi.

“Drwy ddangos ein cefnogaeth, rydym yn gobeithio y bydd unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan hyn yn gofyn am yr help a’r gefnogaeth y mae ganddynt hawl iddyn nhw.”

I gael gwybod mwy, ewch i https://babyloss-awareness.org/

Os ydych chi wedi eich effeithio gan golli babi, mae elusen marw-enedigaeth a marwolaeth newydd-enedigaeth (SANDS) yn rhoi gwybodaeth ar eu gwefan https://www.sands.org.uk/

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 13/10/2021 Nôl i’r Brig