Wythnos Gofalwn Cymru 2021

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7 Hydref 2021
Tyne, Health and Social Care student, Coleg Gwent

Yr wythnos nesaf bydd WeCare Wales yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol, plant a blynyddoedd cynnar.

Mae’r pandemig Covid-19 wedi cynyddu’n gyflym y galw am wasanaethau gofal cymdeithasol ac mae angen staff newydd i gynorthwyo dinasyddion ledled Gwent.

Drwy gydol Wythnos Gofalwn Cymru, bydd nifer o ddigwyddiadau rhithwir i gynorthwyo’r sawl sy’n chwilio am swyddi gyda diddordeb mewn gyrfa mewn gofal, gyda’r cyfle i gysylltu gyda chyflogwyr lleol a swyddi gwag sy’n agos atoch chi.  

Meddai Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai Torfaen, Keith Rutherford: “Mae ein gweithlu gofal cymdeithasol yn parhau i ddarparu safonau eithriadol o ofal yn y gymuned.

“Fodd bynnag, gyda’r galw’n cynyddu rydym angen mwy o bobl i ymuno â’r sector nag erioed o’r blaen. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth positif i bobl yn eich cymuned, yna rydym eisiau clywed gennych. Cymerwch ran yn Wythnos Gofalwn Cymru a dod yn llinell bywyd sydd ei hangen ar eich cymuned.”

Os hoffech gael gwybod mwy am weithio mewn gofal cymdeithasol, ynghyd â swyddi gwag presennol yn eich ardal leol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn Gofalwn Cymru ar InstagramFacebook a Twitter a chael y newyddion diweddaraf am Wythnos Gofalwn Cymru #WeCareWalesWeek.

Gallwch hefyd fynd i borth swyddi Gofalwn Cymru i weld y swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd: Swyddi - Gofalwn neu edrychwch ar wefan eich awdurdod lleol.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/10/2021 Nôl i’r Brig