Mae arolwg newydd yn ceisio dal eich rhwystrau iechyd i gyflogaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6 Hydref 2021
Your Health and Work English

Mae prosiectau Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy yn Nhorfaen yn apelio i bobl gwblhau arolwg arlein byr ynglŷn â’u statws cyflogaeth ac iechyd.

Os oes cyflwr iechyd erioed wedi eich rhwystro rhag cael gwaith neu symud ymlaen yn y lle gwaith, rydym eisiau clywed am eich profiadau.

Os gwelwch yn dda, sbariwch 5 munud o’ch amser i gwblhau ein harolwg di-enw. Bydd yr arolwg yn ein helpu i adnabod bylchau yn y ddarpariaeth a datblygu cymorth pellach i sicrhau bod mwy o bobl yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth.

Cwblhewch yr arolwg yma:

Saesneg: https://forms.gle/UsyGkwLLd4We9Yc19

Cymraeg: https://forms.gle/j4pMiDG4N8gxSqdk6

Mae prosiectau Cymunedau am Waith eisoes wedi cefnogi cannoedd o bobl leol i fynd yn ôl i’r gwaith a chael hyfforddiant, gan weithio gyda nhw i oresgyn llawer o rwystrau cysylltiedig ag iechyd.

Maent yn cynnig pecyn penodol o gymorth sy’n cynnwys:

 • Cymorth ymroddedig gan fentoriaid profiadol a chyfeillgar
 • Cymorth gydag addasiadau rhesymol
 • Mynediad at gyllid ar gyfer:
 • Hyfforddiant
 • Gofal Plant
 • Costau cludiant
 • Offer
 • Hunan-gyflogaeth
 • Adnabod Cyflogwyr sy’n Hyderus o ran Cyflogi Pobl Anabl
 • Cymorth cyflogaeth gan gynnwys cyngor arbenigol ar CV, ceisiadau a chyfweliadau – oll wedi ei deilwra fel ei fod yn addas i bob unigolyn
 • Cymorth i gael mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli
 • Cymorth mewn gwaith ac addasiadau sy’n benodol i’r gwaith
 • Cyngor a chymorth ariannol
 • Cymorth cofleidiol ar gyfer iechyd a lles

Gallwch eu gweld arlein yn:

www.cfwplustorfaen.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/cfwplustorfaen

Twitter: https://twitter.com/cfwplustorfaen

Instagram: https://www.instagram.com/cfwplustorfaen/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/.../communities-for-work-plus.../

Fel arall, ffoniwch y tîm ar 01495 742131 neu 01633 648312 neu ebostiwch cfwplus@torfaen.gov.uk

 

Diwygiwyd Diwethaf: 06/10/2021 Nôl i’r Brig