Pen-blwydd Amser Rhigymu yn llwyddiant

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4 Hydref 2021

Mae sesiwn Amser Rhigymu arlein a drefnwyd gan lyfrgell Cwmbrân wedi ei wylio mwy na 450 o weithiau.

Darlledwyd y sesiwn yn fyw ar Facebook fel rhan o ddathliadau i nodi 10 mlynedd o ddosbarthiadau Amser Rhigymu i fabis a phlantos yn llyfrgelloedd Torfaen.

Hefyd, roedd cyfres o grwpiau wyneb yn wyneb i 20 o blant a’u rhieni neu ofalwyr yn Llyfrgell Cwmbrân ar ddydd Gwener 24 Medi.

Ymhlith y rhai a fynychodd oedd Amber a’i merch 18 mis oed Ira. Meddai Amber, o Bontynewydd,: “Roeddem wedi mwynhau’r amser stori a’r teimlad o groeso yn y sesiwn.”

Dywedodd Sarah a Morgan, dwy oed, o Groesyceiliog: “Caru’r storïau, y rhigymau ... popeth!”

Ac ychwanegodd Megan a’i babi Sophie, hefyd o Groesyceiliog: “Cawsom lawer o hwyl gyda’r sgarffiau a’r rhigymau.”

Meddai Joanne Gauden, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Mae’n wych clywed bod y plant wedi mwynhau’r sesiynau Amser Rhigymu ac rydym yn gobeithio y gall y tîm redeg mwy o sesiynau yn fuan.

“Mae gallu cael pobl yn ôl yn defnyddio’r llyfrgelloedd ar gyfer gweithgareddau fel Amser Rhigymu mor bwysig. I rieni, mae gallu cysylltu gyda rhieni eraill yn yr un sefyllfa yn dda iawn i iechyd meddwl. Gall eu rhwystro rhag teimlo’n unig a, gobeithio, gallent ffurfio cyfeillgarwch newydd.

“Hoffwn ddiolch i staff yn llyfrgell am eu holl waith caled yn trefnu’r sesiynau, ac am fod yn ddigon dew i gynnal sesiwn Facebook byw. I’r rhai ohonoch a fethodd y sesiynau yr wythnos ddiwethaf, gallwch ddal i fyny yn eich amser eich hun.”

Bydd sesiynau wythnosol Amser Rhigymu yn ôl yn fuan. I gael gwybod y newyddion diweddaraf am y llyfrgelloedd, dilynwch Llyfrgelloedd Torfaen  ar Facebook.

I weld y sesiwn Amser Rhigymu yn fyw ar Facebook, cliciwch yma.

Rhagor am lyfrgelloedd yn Nhorfaen.

Rydym yn ymgynghori ar brofiadau a disgwyliadau trigolion mewn perthynas â Chyngor Torfaen felly ewch draw i’n gwefan ymgynghori er mwyn cymryd rhan.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/01/2022 Nôl i’r Brig