Helpwch i lunio dyfodol gofal plant

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1 Hydref 2021
childcare (2)

Mae arolwg am ddarpariaeth gwasanaethau gofal plant yn y dyfodol yn Nhorfaen wedi mynd yn fyw heddiw.

Mae’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant yn asesiad statudol sy’n digwydd pob pum mlynedd ac yn edrych ar gyflenwad a’r galw am wasanaethau.

Os ydych chi’n rhiant, yn ofalwr neu’r rhiant sy’n disgwyl, rydym am glywed gennych chi. 

Ydych chi’n cael problemau wrth geisio cael gofal plant? Ydych chi’n credu bod digon o ofal plant yn Nhorfaen? Sut fyddech chi’n newid gofal plant pe baech chi’n gallu? 

Mae pob barn yn bwysig gan fod hyn yn ein helpu i ddeall eich anghenion fel teulu..

Cwblhewch yr arolwg yma

Os bydd ymholiadau gennych am yr arolwg, cysylltwch â Hannah Bedford, Arweinydd Tîm, y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 0800 0196 330 neu drwy e-bost at fis@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 06/05/2022 Nôl i’r Brig