Rhowch eich barn yn arolwg trigolion

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4 Hydref 2021
FB post

Rydym wedi ymrwymo i wneud Torfaen yn lle gwell i fyw a gweithio ac i gyflenwi gwasanaethau sydd o’r pwys mwyaf i chi. 

Mae’n ddwy flynedd ers i ni ofyn i drigolion ddiwethaf am eu profiadau a’u disgwyliadau o Gyngor Torfaen.

Ers hynny mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb ac wedi rhoi straen sylweddol ar wasanaethau’r cyngor a’i gyllideb.  Yn ystod y cyfnod yma, rydym wedi canolbwyntio ar wasanaethau hanfodol fel casgliadau sbwriel a gwastraff, gwasanaethau gofal cymdeithasol a chynnal a chadw priffyrdd i fynd, a chefnogi’r rheiny oedd fwyaf mewn angen.  

Nawr, wrth i fywyd dychwelyd at rywbeth tebyg i’r arferol, rydym am wybod yr hyn yr ydych chi’n ei feddwl am y gwasanaethau hanfodol yma a’n blaenoriaethau corfforaethol. 

Yn ogystal â darparu cannoedd o wasanaethau hanfodol i drigolion, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, mae ein blaenoriaethau ni ar gyfer bwrdeistref lanach a gwyrddach, ac i’n plant gael y cyfle gorau am addysg dda, a bod pobl fregus yn cael eu cynnal.  

Yn 2019, roedd 50 y cant ym meddwl bod Cyngor Torfaen yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, 42 y cant yn meddwl bod eu hardaloedd yn cael eu cynnal a’u cadw’n dda a 47 y cant yn credu bod plant yn derbyn addysg dda yn Nhorfaen. 

Ydych chi’n cytuno?  Hoffem glywed eich barn - rhowch amser i roi eich barn os gwelwch yn dda. Cliciwch yma i gyryd rhan.

Bydd yr arolwg yn cau ddydd Gwener, Hydref 29.  Mae eich barn o bwys i ni a gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r ffordd yr ydym yn cynllunio ac yn darparu gwasanaethau ar eich cyfer.  

Diwygiwyd Diwethaf: 04/10/2021 Nôl i’r Brig