Casgliadau plastig ymestynnol i ailgychwyn

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021

Ar ôl i dân atal casgliadau plastig ymestynnol yn y fwrdeistref, mae Capital Valley Plastics yn falch o hysbysu trigolion Torfaen eu bod nawr mewn sefyllfa i ailgychwyn casgliadau.

Mae’r cyngor wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Capital Valley Plastics ers 2019 i ailgylchu eitemau fel bagiau plastig, deunydd swigod lapio a deunydd lapio bwyd a fyddai fel arall yn mynd i safle tirlenwi.

Gellir mynd â phlastig ymestynnol i’r lleoliadau canlynol i gael ei ailgylchu:

 • Banc safle CVP Kays and Kears (wedi ei symud i’r adeilad cyntaf)
 • Banc swyddfeydd cyngor Torfaen
 • Banc CVP Cwmavon Road
 • Banc Ysgol Gynradd Brynonnen
 • Canine Corner Croesyceiliog
 • Able Radio
 • Pentref y Farchnad, canol tref Cwmbrân
 • Swyddfa Bost Talywaun
 • Blaenafon RFC
 • Zero Waste Torfaen
 • Fy siop leol - Edlogan Square
 • The Costar Partnership
 • Canolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ Torfaen
 • Byddin yr Iachawdwriaeth Stryd Wesley

Rhagor o wybodaeth am ailgylchu yn Nhorfaen.

Fel cyngor, rydym eisiau lleihau ein heffaith ar newid yn yr hinsawdd a natur, ac rydym eisiau gweithio gyda chi i wneud i hyn ddigwydd.

Mae ein Cynllun Gweithredu drafft ar yr Argyfwng Hinsawdd a Natur yn nodi sut rydym yn bwriadu mynd ymhellach i ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur yma, ac rydym eisiau gwybod beth yw eich barn chi ar ein cynllun.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig