Plant ysgol gynradd yn dysgu am ynni

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18 Tachwedd 2021

Mae plant ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi bod yn dysgu am ynni fel rhan o’r Bythefnos Diffodd, sy’n dod i ben ar ddydd Sul 21ain Tachwedd.

Eleni, cofrestrodd 25 o ysgolion yn Nhorfaen i gymryd rhan yn y Pythefnos Diffodd.

Ar ddiwedd y pythefnos, bydd ysgolion yn cael eu canlyniadau i weld faint o ynni maent wedi ei arbed.

Mae’r Pythefnos Diffodd yn ymgyrch genedlaethol bob mis Tachwedd i annog ysgolion i ddiffodd goleuadau a chyfarpar trydanol pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. Y nod i ysgolion yw eu helpu i arbed ynni a monitro effaith newid ymddygiad pobl ar ddefnydd ynni’r ysgol.

Ymwelodd Swyddog Ynni’r Cyngor, Ceri Williams, ag ysgolion cynradd yn ystod y pythefnos i siarad am arbed ynni a newid yn yr hinsawdd.

Meddai Ella, sydd ym Mlwyddyn 6 ac yn aelod o eco-gyngor Ysgol Panteg: “Rwy’n edrych ymlaen at ddysgu sut allwn achub y blaned a dysgu disgyblion eraill hefyd. Gallwn hefyd ymarfer yr hyn rydym yn ei ddysgu yn yr ysgol ac yn y cartref. Gall pawb wneud gwahaniaeth!”

Dywedodd Dr. Matthew Dicken, Pennaeth Ysgol Panteg: “Fel yr oedd COP26 yn cael ei gynnal, roedd yn gyfle da i feddwl am ein defnydd o ynni a’r camau y gallwn eu cymryd i amddiffyn ein planed. Rhaid i ysgolion arwain y ffordd ym mhob agwedd o greu cynaliadwyedd – ond yn fwy na hynny, diwylliant o ofalu.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol ar gyfer Addysg: “Mae hwn yn gyfle gwych i ysgolion a disgyblion ddeall sut y gall camau syml fel diffodd goleuadau pan nad oes eu hangen wneud gwahaniaeth mawr o ran defnyddio ynni.

“Mae ein swyddog ynni Ceri yn gwneud gwaith gwych o ysbrydoli disgyblion i fod yn fwy ymwybodol o ynni a bod yn esiamplau da i’w teuluoedd a’u ffrindiau.”  

Mae ein ymgynghoriad ar yr argyfwng newid yn yr hinsawdd a natur yn dod i ben ar ddydd Sul 21ain Tachwedd felly cymerwch ran heddiw

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig