Apêl Siôn Corn Torfaen yn cychwyn

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 4 Tachwedd 2021
Santa Appeal 2021 CYM

Mae’r apêl nawr ar agor a bydd yn cau ar ddydd Iau 2il Rhagfyr 2021.

Mae Apêl Siôn Corn, a redir gan Wasanaethau Cymdeithasol Torfaen, yn rhoi cyfle i bawb gyfrannu anrhegion i blant a phobl ifanc a fyddai, fel arall, yn colli allan dros y Nadolig.

Gellir cyfrannu anrhegion drwy ffonio 01633 647539 rhwng 9.00am a 4.00pm, Llun - Iau.

Byddwch yn cael enw, oedran a rhif cyfeirio ar gyfer plentyn/person ifanc. Rhaid nodi’r manylion hyn ynghlwm wrth yr anrheg, a dylid ei adael heb ei lapio.

Gellir hefyd cyfrannu eitemau bwyd annarfodus i wneud basgedi bwyd i bobl ifanc 16 oed a throsodd sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Mae nifer o bwyntiau casglu ar gael ledled y fwrdeistref, gan gynnwys: 

TYPSS, The Studio, Stad Fusnes Oldbury, Cwmbrân NP44 3JU

Dydd Mawrth - 9.00am – 5.00pm

Canolfan Siopa Cwmbrân, Desg Gwasanaethau Cwsmeriaid (ger Specsavers/Wilco)

Dydd Mawrth -  1.30pm – 4.00pm

Y Ganolfan Ddinesig, , Glantorvaen Road, Pont-y-pŵl, NP4 6YN

Dydd Mawrth – 10.00am – 2.30pm
Dydd Iau – 10.00am – 2.30pm

Partneriaeth Garnsychan, 55 Stanley Road, Garndiffaith, NP4 7LH

Dydd Iau - 11.00am - 3.00pm

Circulate, Blaenafon

Dydd Mawrth - 10am  -2pm

Co-star, Neuadd Gymunedol Threepenny Bit, Cwmbrân, NP44 4SX

Dydd Llun - 10.00am – 2.00pm

Llyfrgell Cwmbrân

Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener – 9am – 5pm
Dydd Sadwrn – 9am – 4pm

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Dydd Llun – 8am – 3pm
Dydd Mawrth i ddydd Gwener – 8am – 5pm
Dydd Sadwrn – 8am – 4pm

Dylid mynd â rhoddion i’r pwyntiau casglu ddim hwyrach na dydd Llun 6ed Rhagfyr. Oherwydd cyfyngiadau Covid, ni dderbynnir rhoddion ar ôl y dyddiad hwn.

Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau Covid fynd i’r pwyntiau casglu.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2021 Nôl i’r Brig