Sesiynau Bwtcamp yn helpu menywod yn Nhorfaen i gadw'n heini ac yn weithgar

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 4 Tachwedd 2021
BOOTCAMP (1)

Mae Karen Atwell wedi cyfnewid gorffwys yn y gwely ar fore Sadwrn am sesiynau newydd bwtcamp oseidiafi gyda Datblygu Chwaraeon Torfaen.  

Mae hi ymhlith rhyw 20 o fenywod wedi ymuno â’r dosbarthiadau ymarfer corff, a sefydlwyd i’r rheiny sydd wedi eu hysbrydoli gan raglen ffitrwydd poblogaidd oseidiafi. 

Ar ôl dathlu ei phen-blwydd yn 60 yn ddiweddar, ymunodd Karen â’r bwtcamp fel y gallai hi deimlo’n fwy hyderus a ffit.

Dywedodd Karen, “Dydw i ddim yn dda am ymarfer corff o unrhyw fath ar fy mhen fy hun, mae’n hawdd i fi gael hyd i esgus i beidio â gwneud.

Roedd y sesiwn cyntaf yn frawychus oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl ond buan des i wybod bod y bwtcamp yn wych.  Mae’r menywod eraill yn wych, rydym yn ysgogi’n gilydd i gadw i fynd.”

I ddechrau, roedd Karen yn meddwl y byddai ei hoedran yn rhwystr i’r bwtcamp, ond cafodd sicrwydd nad oedd hynny’n drafferth.

Ychwanegodd, “Rwy’n gobeithio bydd rhyw fath o ymarfer corff rheolaidd yn helpu i gadw’r poenau i ffwrdd fel y gallaf i fwynhau bywyd.

Mae’r sesiynau bwtcamp yn digwydd yng Nghanolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl am 10am pob dydd Sadwrn, rhwng 9am a 10am. 

Gall menywod sy’n cymryd rhan ddisgwyl paru â rhywun arall i gwblhau cylchdro wedi ei amseru gan ddefnyddio darnau gwahanol o offer gan gynnwys rhaffau, sled, bagiau tywod, peli taflu, peli ymarfer, pwysau tegell etc.

I gadw pethau’n ffres, mae yna ymarferion gwahanol gydag offer gwahanol yn digwydd pob wythnos.

Mae cyfyngiad o 30 o fenywod i bob sesiwn, fel mae angen bwcio

Megan Parker, Swyddog Datblygiad Chwaraeon Torfaen, “Bwriad y bwtcamp yw hyfforddi menywod sut i ddefnyddio’r darnau gwahanol o offer yn ddiogel a’r ymarferion gwahanol y gallan nhw eu gwneud. Yn bwysicach oll mae’n galluogi menywod mewn sefyllfaoedd gwahanol i ddod ynghyd ac ymarfer gyda’i gilydd, heb deimlo eu bod yn cael eu barnu.

Ers cychwyn y bwtcamp, mae’r menywod wedi dod yn ffrindiau ac wedi cefnogi ei gilydd ac mae’r menywod a aeth i’r bwtcamp hyd yn hyn wedi gweld cynnydd mawr dros yr wythnosau gyda’u lefelau ffitrwydd yn cynyddu.”

Bydd menywod sy’n mynychu’n rheolaidd ac yn gwella’n cael cynnig lle mewn rhaglenni 10 wythnos #oseidiafi.

I gadw lle yn y bwtcamp, danfonwch e-bost at megan.parker@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01633 628936.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2021 Nôl i’r Brig