Pysgota nawr wedi ei wahardd ar ddarn o'r gamlas

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar, mae pysgota nawr wedi ei wahardd ar unrhyw adeg ar ddarn o’r gamlas yn Broadweir Road a Star Street yng Nghwmbrân oherwydd pysgota di-drwydded ac ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd: “Mae’n gymaint o bechod ei bod wedi cyrraedd y pwynt yma, yn enwedig i’r rhai sy’n pysgota’n gyfrifol.

“Fel cyngor, mae gennym ddyletswydd gofal i amddiffyn ein cymunedau a’n bywyd gwyllt.

“Gall unrhyw un sy’n cael ei ddal yn pysgota heb drwydded neu’n ymddwyn yn wrthgymdeithasol nawr gael ei ddirwyo naill ai gan Swyddogion Gorfodi Sifil y Cyngor neu Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, gan fod y Gorchymyn Amddiffyn Man Cyhoeddus presennol wedi ei ddiweddaru.”

Ewch i’n gwefan i cael gwybod mwy am Orchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2021 Nôl i’r Brig