Galw ar arwyr sbwriel Torfaen – mae Gwanwyn Glân Cymru yn ôl

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 28 Mai 2021

Mae pobl yn Nhorfaena Chymru’n cael eu hannog i ‘fod yn rhan o’r codi’ ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2021.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithio gyda Chadwch Gymru’n Daclus i gefnogi Gwanwyn Glân Cymru.  Maen nhw’n galw ar unigolion, teuluoedd, ysgolion a grwpiau cymunedol ffurfiol i lanhau’r strydoedd, parciau neu draethau sydd ar eu stepen drws rhwng 28 Mai a 13 Mehefin.

Mae dros 200 o ddigwyddiadau tacluso wedi eu cofrestru yng Nghymru ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru, sy’n rhan o 'Caru Cymru'  - y fenter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff.

Mae Caru Cymru wedi derbyn arian trwy Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygiad Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei hariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygiad Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus, Lesley Jones:

“Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae ein mannau awyr agored wedi bod o fwy o bwys i ni nag erioed.

“Maen nhw wedi bod yn noddfa yn ystod amserau heriol, ac o 28 Mai – 13 Mehefin 2021, byddwn yn galw ar ein cymuned o arwyr sbwriel i ymuno â ni a dangos cariad at y mannau arbennig hynny sydd wedi’n helpu trwy’r cyfnod clo.”

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Pob blwyddyn yr ydym wedi trefnu digwyddiadau Gwanwyn Glân, mae gwirfoddolwyr wedi dweud wrthym eu bod yn teimlo’u bod wedi cyflawni rhywbeth sylweddol.

“Er bod digwyddiadau’n mynd i fod rhywfaint yn wahanol eleni oherwydd Covid, rydym ni mor falch eu bod yn dal i ddigwydd.

Mae Gwanwyn Glân Cymru hefyd yn rhan o Ymgyrch Glanhau Prydain Fawr. Am y tro cyntaf erioed, rydym yn gofyn i wirfoddolwyr addo hyn a hyn o funudau y byddan nhw’n treulio’n glanhau eu hardal leol.  Bydd hyn yn cael ei drosglwyddo’n filltiroedd ac yn cael ei ychwanegu at gyfanswm y DU. Y bwriad yw cerdded miliwn o filltiroedd gyda’n gilydd. 

Eleni, mae’n rhaid i bawb sydd am gymryd rhan gofrestru am docyn i wneud hynny, ac os nad oes gennych chi docyn ar y diwrnod, ni fyddwch yn gallu cymryd rhan yn y digwyddiad.  Cyfyngir tocynnau i 15 ar gyfer pob digwyddiad, gan gynnwys cydlynydd digwyddiad Cadwch Gymru’n Daclus.

Wrth gofrestru ar gyfer digwyddiad Gwanwyn Glân Cymru, rydych yn cytuno i ddilyn cyfarwyddiadau iechyd a diogelwch Cadwch Gymru’n Daclus; dilyn cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru i gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a chadw at ofynion hylendid Cadwch Gymru’n Daclus.

Os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â Tom Board trwy Thomas.board@keepwalestidy.cymru neu ar 07824504818

I addunedu amser a chymryd rhan yng Ngwanwyn Glân Cymru, ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus https://www.keepwalestidy.cymru/cy

I weld pa ddigwyddiadau a fydd yn Nhorfaen ewch i https://tocyn.cymru/cy/event/e1d90dfb-60aa-4908-9b00-ff1fd1281c8b 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/11/2021 Nôl i’r Brig