Diolch i wirfoddolwyr Torfaen yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2021

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 27 Mai 2021

Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr, sy’n digwydd rhwng 1 – 7 Mehefin 2021, mae Cyngor Torfaen a Chynghrair Gwirfoddol Torfaen yn talu teyrnged i’r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser dros y 15 mis diwethaf i gefnogi achosion y maen nhw’n poeni amdanynt ac mewn ymateb i’r sefyllfaoedd argyfyngus y sydd wedi wynebu pawb.

Pob blwyddyn, mae’r wythnos arbennig yma’n cael ei chlustnodi i ddiolch i wirfoddolwyr am y cyfan y maen nhw’n ei gyfrannu i’w cymunedau.  Gydag ymateb aruthrol o’r gymuned trwy gydol pandemig Covid-19, mae Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr yn teimlo’n bwysicach nag erioed.

Rydym yn cydnabod bod y sefydliadau sydd fel arfer yn ymuno â’r ymgyrch yma efallai’n dal i wynebu amserau anodd ac efallai nad yw nifer o wirfoddolwyr yn gwirfoddoli yn yr un ffordd ag arfer.

O gofio hyn, rydym yn falch o gael rhannu amrywiaeth o adnoddau, syniadau a thystysgrifau i grwpiau a sefydliadau gael eu lawrlwytho i ddweud diolch am yr holl amser a chefnogaeth mae eu gwirfoddolwyr wedi rhoi i’w cymuned.

Gellir lawrlwytho adnoddau’n uniongyrchol trwy http://bit.ly/volweek2021 neu drwy ddanfon e-bost at volunteering@tvawales.org.uk

Rydym yn gwahodd y gymuned gyfan i ymuno â ni wrth i ni ddweud diolch. Trwy gydol yr wythnos byddwn yn amlygu rhai o’r ffyrdd y mae gwirfoddolwyr a grwpiau wedi sefyll a chwarae eu rhan yn ystod y pandemig. 

Dywedodd Aelod Gweithredol Torfaen dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross, “Does dim modd gorbwysleisio cyfraniad gwirfoddolwyr yn ystod y pandemig. Yn ystod wythnosau cyntaf y cyfnod clo cyntaf, cawsom ni ymateb anhygoel gan ein cymunedau, o fanciau bwyd i wasanaethau cyfaill dros y ffôn.

Cefnogodd gwirfoddolwyr cymaint o bobl mewn angen – gwaith a fyddai wedi bod yn amhosibl pe bai pawb wedi gweithio ar eu pennau’u hunain. Rwy’n falch, yn ddiolchgar ac yn ddyledus i’r rheiny a wirfoddolodd. 

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle i bwysleisio effaith anferth gwirfoddoli yn y 3ydd sector yn Nhorfaen. Rwy’n gobeithio y byddwch yn ymuno â ni i ddiolch i bawb gan ddefnyddio’r hashnod #TorfaenSaysThanks. Os ydych chi wedi gwirfoddoli neu wedi elwa o wirfoddoli yna cyfrannwch bostiad!”

Os oes gennych chi storïau gwirfoddoli neu negeseuon o ddiolch yr hoffech chi eu rhannu fel rhan o’n sylw yn y cyfryngau cymdeithasol,  defnyddiwch yr hashnodau #TorfaenSaysThanks #VolunteersWeek a #WythnosGwirfoddolwyr

I grwpiau cymunedol, sefydliadau, clybiau chwaraeon neu leoliadau cymunedol yn Nhorfaen, gall TVA helpu gyda chefnogi gwirfoddolwyr, llywodraethu, ariannu a chefnogaeth ar-lein.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/05/2021 Nôl i’r Brig