97 y cant yn ymateb i Gyfrifiad 2021

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21 Mai 2021
Census 2021

Mae’r ymateb i Gyfrifiad 2021 wedi bod yn well na’r disgwyl, gyda 97 y cant o’r holl aelwydydd ledled Cymru a Lloegr yn gwneud yn siŵr eu bod yn cyfrif pan ddaw’n fater o wasanaethau lleol fel lleoedd ysgol, meddygfeydd a gwelyau ysbyty.

Mae hyn yn uwch na’r targed cyn y cyfrifiad o 94 y cant, ac mae pob awdurdod lleol wedi gweld mwy na 90 y cant o aelwydydd yn ymateb, uwch na tharged o 80 y cant.

Nawr bod y prif waith yn y maes wedi ei wneud, fel yn 2011, bydd rhyw 350,000 o aelwydydd ledled Cymru a Lloegr yn cael gwahoddiad i gymryd rhan yn Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad (ACC).

Bydd yr arolwg byr yma, sydd ar wahân ac a arweinir gan gyfwelwr, yn galluogi i’r ONS gael cipolwg terfynol ar y cyfraddau ymateb. 

“Rydym wedi cael ymateb hynod i Gyfrifiad 2021. Mae ein gwybodaeth yn dangos bod 97 y cant o aelwydydd wedi ymateb hyd yma – uwch na’r targed o 94 y cant cyn y cyfrifiad,” meddai Dirprwy Ystadegydd Cenedlaethol yr ONS Iain Bell.

“Mae’r rhai a gymerodd ran wedi gwneud hynny i sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli ar gyfer eu hardal leol. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi llenwi’r ffurflen hyd yma, ynghyd â’r holl grwpiau cymunedol, mudiadau ac awdurdodau lleol a helpodd i wneud y cyfrifiad hwn yn llwyddiant.

“Rydym mewn lle gwych wrth i ni gychwyn ar Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad. Mae’n rhan bwysig o sicrhau bod y cyfrifiad yn cynhyrchu’r ystadegau poblogaeth mwyaf cywir.

Mae’n gofyn cwestiynau tebyg i’r prif gyfrifiad, ond llai ohonynt, mewn cyfeiriadau mewn detholiad o godau post ledled Cymru a Lloegr.

“Mae’r ACC yn arolwg gwirfoddol, ond drwy gymryd rhan byddwch yn gwella ansawdd yr wybodaeth a gesglir gan y cyfrifiad. Mae hyn, yn ei dro, yn helpu i gynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.”

Mae rhai aelwydydd eisoes wedi dechrau derbyn cerdyn drwy’r post yn gofyn iddyn nhw gymryd rhan yn Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad.

Gan ddilyn canllawiau COVID-19 y llywodraeth, bydd cyfwelwr wedyn yn ymgymryd â’r arolwg ar stepen eich drws a bydd ond yn cymryd rhyw 15 munud. Bydd y cyfwelwr yn gallu dangos bathodyn adnabod ar laniard gyda brand Cyfrifiad 2021 arno.

I gael rhagor o wybodaeth ar yr ACC, ewch i Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad – Cyfrifiad 2021

Diwygiwyd Diwethaf: 21/05/2021 Nôl i’r Brig