Fferm Greenmeadow I Ailagor

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20 Mai 2021

Ar ôl 14 mis, dros 100 litr o baent a dros 150 o anifeiliaid bychan, bydd Fferm Greenmeadow yn ailagor i ymwelwyr y penwythnos hwn.

Bydd y fferm yng Nghwmbrân yn agor ei drysau ddydd Sadwrn, ond bydd y niferoedd yn gyfyngedig felly bydd angen i ymwelwyr archebu ymlaen llaw.

Bydd cyfyngiadau coronafirws hefyd yn parhau sy’n golygu y bydd angen i ymwelwyr wisgo mygydau dan do a bydd systemau un ffordd ar waith mewn rhai mannau.

Fodd bynnag, gall ymwelwyr dreulio cymaint o amser ag y mynnant ar y fferm ar ôl iddynt gyrraedd.

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd yn Nhorfaen, : “Wrth i ni ailagor, mae diogelwch ymwelwyr a mesurau i sicrhau eu bod yn mwynhau dychwelyd yn ddiogel i'r fferm yn sgil Covid, yn gwbl hanfodol.

“I ymweld â ni, bydd rhaid archebu lle, ac, am yr ychydig ddyddiau cyntaf bydd mynediad yn ysbeidiol a chyfyngir yr ymwelwyr i 50 o bobl wrth i ni brofi ein systemau newydd ac adolygu profiad y cwsmer.

“Mae pawb yn gyffrous iawn i groesawu gwesteion yn ôl i’r fferm ac, os bydd popeth yn iawn, rydyn ni’n bwriadu cynyddu niferoedd yn raddol hyd at ddiwedd mis Mai.”

Dywedodd Sally Partridge, Rheolwr y Fferm bod tîm y Fferm wedi bod yn gweithio’n ddyfal tra ei bod ar gau, a hynny i wella’r safle a chynnig profiad rhithiol.

Ychwanegodd: “Ni allwn aros i ddechrau croesawu pobl yn ôl i'r fferm. Mae ein tîm bendigedig wedi adnewyddu'r caffi, y siop, yr ystafell addysg ac mae'r llwybr tractor wedi'i wella.

“Rydyn ni hefyd yn lansio ein gwefan newydd sbon yr wythnos hon lle gall ymwelwyr edrych o gwmpas, archebu tocynnau, a gweld manylion am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

“Gobeithiwn y gallwn gyhoeddi rhai ychwanegiadau cyffrous newydd sbon yn ddiweddarach eleni. Diolch i bawb a gwblhaodd ein harolwg diweddar. Bydd eich atebion yn helpu i lunio ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.”

Gallwch archebu tocynnau i ymweld â Fferm Gymunedol Greenmeadow ar y wefan neu trwy ffonio 01633 647662. Gadewch neges a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/05/2021 Nôl i’r Brig